Διανομεας της BitDefender η AlfaVAD

(Δελτίο Τύπου) – Την επίσημη συνεργασία διανομής με την Bitdefender ανακοίνωσε η AlfaVAD. H Bitdefender είναι διακεκριμένη και διεθνώς βραβευμένη εταιρία διάθεσης λύσεων ασφάλειας που ικανοποιούν τις ανάγκες προστασίας και των πιο απαιτητικών περιβάλλοντων πληροφορικής.

Η Bitdefender είναι ο κατασκευαστής ενός από τα ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και διεθνώς πιστοποιημένα λογισμικά ασφαλείας, θέτοντας νέα κριτήρια για την έγκαιρη ανίχνευση απειλών καθώς και για την απλή εγκατάσταση, χρήση και αναβάθμιση του λογισμικού. Από το 2001 η εταιρία υπήρξε τεχνολογικά πρωτοπόρος και σήμερα οι λύσεις της προστατεύουν πάνω από 400 εκατομμύρια χρήστες σε όλοκληρο τον κόσμο.

Η εταιρία AlfaVAD θα διανέμει στο δίκτυο των συνεργατών της στην Ελλάδα, Kύπρο και Μάλτα, το σύνολο της γκάμας των προϊόντων της Bitdefender, εμπλουτίζοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων λύσεών της, με τεχνολογίες αιχμής στον τομέα του Antivirus Software, που καλύπτει cloud και virtual περιβάλλοντα.

Μέσω αυτής της συνεργασίας, η AlfaVAD στοχεύει στη διεύρυνση του δικτύου των πιστοποιημένων συνεργατών και θα παρέχει τεχνικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις γύρω από την τεχνολογία και τα προϊόντα της Bitdefender καθώς και υποστήριξή κατά την υλοποίση έργων, όπου απαιτείται από τον συνεργάτη.