Αναληψη νεου εργου για τη Lavisoft

Η φαρμακευτική εταιρεία Baxter Hellas είναι ο νέος συνεργάτης της Lavisoft, καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση της δεύτερης, ανέλαβε το έργο  εγκατάστασης της εφαρμογής Time Master. Πρόκειται για τη γνωστή λύση που διαχειρίζεται και επεξεργάζεται ολοκληρωμένα τις παρουσίες του προσωπικού μιας εταιρείας και ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR Master της Lavisoft.

Το Time Master συνεργάζεται με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time Attendance Terminals) για τη συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’  αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία αρχείων για αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος μισθοδοσίας. Παράλληλα είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ελληνική εργατική νομοθεσία, ενώ έχει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας για τη διαχείριση των παρουσιών του προσωπικού.