Αναβαθμιση δικτυου της OTEGLOBE

Η OTEGLOBE και η Infinera, κατασκευαστής και προμηθευτής Ψηφιακών Οπτικών Δικτύων, ολοκλήρωσαν την αναβάθμιση του δικτύου της OTEGLOBE με χρήση της πλατφόρμας DTN-X της Infinera. H αναβάθμιση έγινε στο Διαβαλκανικό δίκτυο της OTEGLOBE (TBN) το οποίο εκτείνεται από την Ελλάδα έως τη Γερμανία σε μήκος μεγαλύτερο από 8.000 χλμ.  και το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μεγάλες χωρητικότητες πολλών Terabit (multi-Terabit capacity).

Με την αναβάθμιση αυτή η OTEGLOBE διπλασίασε τη διαθέσιμη χωρητικότητα του δικτύου της TBN σε περισσότερα από 1 Terabit per second (Tb/s), με στόχο να καλύψει τόσο τις τηλεπικοινωνιακές ανάγκες της Ευρώπης, όσο και τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.  Παράλληλα, με την εν λόγω αναβάθμιση το δίκτυο της OTEGLOBE μπορεί πλέον να προσφέρει υπηρεσίες  υψηλών ταχυτήτων 10 Gb/s, 40 Gb/s και  100 Gb/s στους πελάτες της, οι οποίοι είναι μεγάλοι διεθνείς πάροχοι, παρόχοι σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και πολυεθνικοί οργανισμοί.

Η πλατφόρμα DTN-X της Infinera μέσω της μετάδοσης 500Gb/s σε δίκτυα μεγάλης απόστασης (long-haul) και της δυνατότητας μεταγωγής υπηρεσιών συνολικής χωρητικότητας 5Tb/s, παρέχει στο δίκτυο της OTEGLOBE τη δυνατότητα να συνδυάζει την ευελιξία υλοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών των πελατών της με υψηλή λειτουργική διαθεσιμότητα και αξιοπιστία. Επίσης, η ενσωμάτωση του πρωτοκόλλου GMPLS, παρέχει συμπληρωματικά τη δυνατότητα αυτόματης αναδρομολόγησης υπηρεσιών (high-speed restoration) για την άμεση αποκατάσταση της τηλεπικοινωνιακής κίνησης σε περίπτωση βλάβης.