Υψηλοτερα κερδη προ φορων για την Πλαισιο

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές χαρακτηρίζει τις προοπτικές της Πλαίσιο για το 2014 η διοίκηση της εταιρείας, καθώς όπως ανακοινώθηκε σχετικά ο όμιλος εμφάνισε κέρδη προ φόρων €3,8 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2014, αυξημένα κατά 31,4% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2013. Τα καθαρά κέρδη κινήθηκαν στα €2,7 εκατ., μειωμένα κατά -9,15%, ωστόσο η εταιρεία διευκρίνισε τα καθαρά κέρδη και όπως και τα κέρδη ανά μετοχή εμφανίζονται μειωμένα λόγω της θετικής επίπτωσης στο φόρο της περυσινής περιόδου από την αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, λόγω της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή. Η επίπτωση αυτή δημιούργησε αναβαλλόμενο φορολογικό έσοδο €852 χιλ. στο πρώτο τρίμηνο του 2013.  

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι κατεγράφησαν βελτιωμένες πωλήσεις, για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, κατά 5,5%. Το EBITDA ανήλθε, αντίστοιχα, στα € 4,7 εκατ. (+28,1%)  ενώ η ταμειακή διαθεσιμότητα, ανέρχεται πλέον στα €45 εκατομμύρια. 

Στην Πλαίσιο εκτιμούν ότι η αύξηση των πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο είναι απόρροια  της εισαγωγής του ομίλου κατά τον προηγούμενο χρόνο στις κατηγορίες της τηλεόρασης και των smartphones, με το brand Turbo-X.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.