Υπογραφηκε η συμβαση για την αναπτυξη υπηρεσιων eScience

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνεργατικής έρευνας και επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, είναι το αντικείμενο της σύμβασης που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ της ΕΔΕΤ και της κοινοπραξίας Cosmos Business Systems – Allweb Solutions, σε συνεργασία με το εργαστήριο δικτύων τηλεπικοινωνιών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών των ψηφιακών συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η σύμβαση υπεγράφη στο πλαίσιο του έργου e-Science που στοχεύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου υπολογιστικού περιβάλλοντος για την εκτέλεση επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με πυλώνες την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών data-intensive research, το διαμοιρασμό πληροφοριών και την ερευνητική συνεργασία.

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της σύμβασης είναι:

• Πλατφόρμα διαχείρισης και επεξεργασίας μεγάλης κλίμακας επιστημονικών δεδομένων (big data analysis).
• Περιβάλλον δημιουργίας ροών εργασίας (workflows) σε επιστημονικά δεδομένα.
• Περιβάλλον συλλογής και αποθήκευσης συνεχών ροών δεδομένων (data streams) ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση και ο διαμοιρασμός σε επιστημονικά δεδομένα.
• Εικονικό περιβάλλον έρευνας (virtual research environment) που θα αποτελεί σημείο εισόδου για τη διαχείριση έργων κι ομάδων, την προβολή των αποτελεσμάτων και τη συνεργασία των μελών μεταξύ τους με ασφάλεια και αξιοπιστία.
• Δυνατότητα αποθήκευσης και επανεκτέλεσης ενός ερευνητικού πειράματος (reproducible research).

Η νέα υποδομή θα διαλειτουργεί με την υπηρεσία υπολογιστικού νέφους ~okeanos, της ΕΔΕΤ, ενώ θα παρέχεται προγραμματιστική διεπαφή API σε τρίτους για τη δημιουργία ολοκληρωμένων εφαρμογών και υπηρεσιών.

Πεδία όπως η Φυσική, η Αστρονομία, η Βιολογία, η Βιοϊατρική, η Μετεωρολογία, η Σεισμολογία, είναι ενδεικτικά για την αξιοποίηση του e-Science. Η ολοκλήρωση του συστήματος και η έναρξη της πλήρους παραγωγικής λειτουργίας του αναμένεται στα τέλη του 2015. Ενδιάμεσες εκδόσεις θα γίνονται διαθέσιμες για τους χρήστες της υπηρεσίας ~οkeanos.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.