Υλοποιηση εργου απο την Pylones

Η Pylones υλοποίησε με επιτυχία έργο βελτίωσης της επικοινωνίας των κεντρικών γραφείων της Alpha Tankers με τα πενήντα πλοία του ομίλου. Πρόκειται για την ολοκληρωμένη λύση Vessel IT η οποία βασίζεται σε τεχνολογίες virtualization και opensource και προσφέρει υπηρεσίες mail, data storage, data synchronization και web browsing στα πλοία, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφαλείας μέσω πολιτικών vpn και firewalling καθώς και ευκολία στην απομακρυσμένη διαχείριση.

Η Alpha Tankers υιοθετώντας την λύση Vessel IT της Pylones, πέτυχε και τη βελτιστοποίηση της δορυφορικής επικοινωνίας των κεντρικών γραφείων της με τα πλοία εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα και παράλληλα μειώνοντας σημαντικά το κόστος διαχείρισης.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.