Υλοποιηση εργου απο την Performance Technologies

Έργο VMware Cloud υλοποίησε για τον όμιλο Forthnet η Performance Technologies, εταιρεία που παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες διαχείρισης, υλοποίησης και υποστήριξης έργων που συμβάλλουν, αφενός στην επίτευξη του Business Continuity, αφ’ ετέρου στη συμπίεση του κόστους λειτουργίας του IT. Η Performance Technologies επελέγη για το συγκεκριμένο έργο λόγω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει σε virtualization & cloud computing τεχνολογίες.

Για την υλοποίηση του Forthnet Private Cloud αξιοποιήθηκαν οι πλέον προηγμένες και δοκιμασμένες τεχνολογίες: VMware vSphere, vCenter, vCenter ChargeBack και vCloud Director,  HP servers, ΙΒΜ Storage και CiscoNexus Backbone networking. Με την έναρξη λειτουργίας του Corporate Cloud, η διεύθυνση πληροφορικής του ομίλου Forthnet γίνεται ένας “ΙΤ service provider”, που μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των εσωτερικών “πελατών της”,  προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των Βusiness Units και κοστολογεί τις υπηρεσίες που παρέχει σύμφωνα με τα απαιτούμενα service levels.