Υλοποιηση εργου απο την Assertive με λυσεις SAP

Η Βιοϊατρική επέλεξε την Assertive και τις λύσεις SAP Business Objects για την υλοποίηση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης οικονομικής απόδοσης (Financial Performance Management).

Συγκεκριμένα, ο όμιλος εταιρειών της Βιοϊατρικής επέλεξε τη λύση SAP Business Objects Planning & Consolidation και SAP Business Objects Business Intelligence για την παρακολούθηση των οικονομικών της επιδόσεων. Την υλοποίηση του έργου ανέλαβε η εταιρεία Assertive, θυγατρική εταιρεία της Real Consulting, πιστοποιημένος συνεργάτης υλοποίησης της SAP με εξειδίκευση στις λύσεις SAP Business Objects για τη διαχείριση της επιχειρησιακής απόδοσης.

Ο όμιλος εταιρειών της Βιοϊατρικής αποφάσισε να προχωρήσει στην επένδυση σε εργαλεία και εφαρμογές SAP Business Objects με στόχο να υποστηρίξει ολοκληρωμένα την ταχύτερη ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεών του, την αυξημένη ευελιξία στην λήψη αποφάσεων και την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών δεικτών απόδοσης του οργανισμού.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.