Xerox Global Partner: Ο πενταλογος της επιτυχιας

Η έκρηξη στις Managed Print Services έφερε αναμφίβολα μια αναγέννηση στη βιομηχανία του printing σε όλα τα επίπεδα, κάτι που θα επιβεβαιωθεί περίτρανα στη διάρκεια του 2015. Σε αυτό το περιβάλλον οι ευκαιρίες που ανοίγονται στον ορίζοντα για τους channel partners είναι κάτι παραπάνω από σημαντικές.

Και σε αυτούς ακριβώς τους συνεργάτες απευθύνεται η Xerox με το επανασχεδιασμένο Global Partner Program (GPP), το οποίο μέσα από μια νέα προσέγγιση, νέα στρατηγική και νέες υπηρεσίες, θα βοηθήσει τους channel partners να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των πελατών και κατά συνέπεια να αυξήσουν ή ακόμα κα να δημιουργήσουν νέες πηγές εσόδων.

Ιδού, λοιπόν, τα 5 βήματα που θα επιτρέψουν στους συνεργάτες να θέσουν σε νέα βάση τη σχέση με τους πελάτες τους.

1. Εστίαση σε λύσεις που κάνουν τη διαφορά
Για τις επιχειρήσεις που έχουν ως προτεραιότητα την οικονομία, ο συνεργάτης θα πρέπει να εστιάσει το offering στις Managed Print Services ή PageConnect Services της Xerox. Oι λύσεις αυτές όχι μόνο θα αλλάξουν τον τρόπο που λειτουργούν οι πελάτες, αλλά θα τους δώσουν επίσης τον έλεγχο των συσκευών εκτύπωσης.

Αν πάλι η ασφάλεια είναι εκ των ων ουκ άνευ, η πρόταση ακούσει στο όνομα Secure Print, λύση που θα προσφέρει στον πελάτη την ηρεμία και τη σιγουριά που αναζητά.

Όταν, όμως, το ζητούμενο είναι η παραγωγικότητα, η απάντηση προς τον πελάτη θα πρέπει να είναι το Personalized Application Builder και το Xerox ConnectKey. Πρόκειται για λύσεις που δίνουν στους πελάτες τη δυνατότητα εξορθολογισμού της ροής εγγράφων και αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών.

2. Προτεραιότητα οι SMBs
Η συντριπτική πλειονότητα των ερευνών το δείχνει ξεκάθαρα: Οι μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι το καλύτερο πεδίο ανάπτυξης για τους partners. Και αυτό γιατί πρόκειται για πελάτες οι οποίοι θέλουν να ελέγξουν το κόστος εκτύπωσης τους και να βελτιώσουν την ασφάλεια των εγγράφων τους, αλλά δεν έχουν τους πόρους για να το πράξουν. Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται στην εξίσωση ο συνεργάτης ο οποίος απευθυνόμενος σε αυτές τις επιχειρήσεις ως έμπιστος σύμβουλος, μπορεί να βάλει τα θεμέλια για μια μακροπρόθεσμη και επικερδή συνεργασία.

3.  Xerox Partner Portal, το portal της επιτυχίας
Και εδώ οι έρευνες είναι ξεκάθαρες: Στο 70% των περιπτώσεων μιας τυπικής αγοράς στον χώρο του B2B σήμερα, η απόφαση έχει ληφθεί πριν καν ο πελάτης έρθει σε επικοινωνία με τον συνεργάτη. Και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο συνεργάτης πρέπει να έχει ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσία. Μέσα από το Global Partner Program της Xerox οι συνεργάτες έχουν τη δυνατότητα να εδραιώσουν την παρουσία τους ως Xerox Partners online, κάτι που αυτομάτως τούς προσδίδει αυξημένο ειδικό βάρος στη σχέση τους με τον πελάτη.

4. Το marketing, σημείο κλειδί
Οι πιο πετυχημένοι συνεργάτες αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι εκείνοι που πιστεύουν και χρησιμοποιούν τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας. Μέσα από το Xerox Partner online οι συνεργάτες αποκτούν πρόσβαση σε αυτά ακριβώς τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να “ευαισθητοποιήσουν” τους πελάτες τους και να κάνουν τη διαφορά. Brochures, διαφημιστικά φυλλάδια, εκστρατείες direct mail κ.ά, τίθενται στη διάθεση του συνεργάτη και τον βοηθούν να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό.

5. Απλοποίηση των διαδικασιών πωλήσεων
Ο χρόνος είναι χρήμα και το portal SMART Centre της Xerox δίνει στους συνεργάτες τη δυνατότητα να συμπτύξουν σημαντικά τον χρόνο παράδοσης των όποιων λύσεων προς τους πελάτες. Το SMART Centre  αυτοματοποιεί τη διαδικασία παράδοσης ώστε οι partrners να μειώσουν σημαντικά τον χρόνο παράδοσης και κατά συνέπεια να αυξήσουν την αξιοπιστία τους (αλλά και να δώσουν έμφαση στις δυνατότητες ευελιξίας που διαθέτουν) στα μάτια του εκάστοτε πελάτη.