Η συνεργασια με τη Xerox

Οι συνεργάτες αποτελούν έναν από τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της Xerox, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 60% των εσόδων της.

Ειδικά στην Ελλάδα, όπου η αγορά χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η συμβολή των channel partners στην επιτυχία της Xerox, είναι κάτι παραπάνω από καθοριστική.

Βέβαια, και η εταιρεία από τη μεριά της, προσφέρει μοναδικά οφέλη, τόσο σε επίπεδο marketing αλλά και development funds, όσο και σε επίπεδο χρηματοδότησης και υποστήριξης, με αποτέλεσμα, η συνεργασία με τη Xerox να αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία υγιούς ανάπτυξης για κάθε συνεργάτη.

Το πιο απλό επίπεδο συνεργασίας είναι αυτό των “registered resellers”, αλλά αυτό που κάνει τη διαφορά, είναι το επονομαζόμενο επίπεδο XAR (Xerox Accredited Resellers), βάσει του οποίου, οι συνεργάτες απολαμβάνουν μοναδικά προνόμια, ειδικές τιμές, rebates, υποστήριξη marketing, πρόσβαση σε leads κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία με τη Xerox είναι τόσο επικερδής, με αποτέλεσμα η εταιρεία να είναι η μοναδική που διαθέτει το δικό της mono-brand δίκτυο μεταπωλητών (συνεργάτες γνωστοί και ως concessionaires). Η δημιουργία του εν λόγω δικτύου έχει ξεκινήσει πριν από πολλές δεκαετίες, κυρίως από πρώην υπαλλήλους Xerox οι οποίοι αναγνώρισαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στηρίζοντας την ανάπτυξη και την επιτυχία της στη Xerox και στις λύσεις της.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, μέσα από αυτό ακριβώς το βήμα, θα αναφερθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες, τόσο στο πρόγραμμα συνεργατών της Xerox, όσο και σε συγκεκριμένα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά και επιτρέπουν σε έναν συνεργάτη να δραστηριοποιηθεί με επιτυχία.