Εργο “Ολυμπιακων” διαστασεων για τη Xerox

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς την ποιότητα των λύσεων που προσφέρει μια εταιρεία. Αρκεί να ρίξει μια ματιά στους πελάτες που την εμπιστεύονται και αμέσως ο χαρακτήρας του “πρωταθλητή” γίνεται εμφανής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Xerox, η οποία συνεχίζει τη “σύνδεσή” της με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Τελευταία εξέλιξη στη σχέση αυτή είναι η ανάληψη και διεκπεραίωση με επιτυχία της σύμβασης για την ηλεκτρονική διαχείριση του ιστορικού αρχείου της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 μέσα από την πλατφόρμα Document & Content Management.

Πιο συγκεκριμένα, η Xerox προμήθευσε την πλατφόρμα Xerox Docushare για την εισαγωγή και διαχείριση όλου του ηλεκτρονικού περιεχομένου του ιστορικού αρχείου της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.

Η πλατφόρμα Docushare είναι ένα λογισμικό διαχείρισης εγγράφων και επιτρέπει σε ομάδες και τμήματα να συλλέγουν, να μοιράζονται, να ανακαλούν και να διανέμουν έγγραφα.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου η τεχνική ομάδα της Xerox φρόντισε ώστε το σύστημα να παραμετροποιηθεί κατάλληλα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δόθηκαν, προκειμένου να καλύψει τις ειδικές ανάγκες του συγκεκριμένου αρχείου, εξυπηρετώντας τη διαχείριση του πλούσιου φωτογραφικού και οπτικοακουστικού υλικού, των σαρωμένων έντυπων, των σχεδίων και των εφαρμογών (html/flash).