16.7 C
Athens
24/02/2021
Biztech

UPS: Πιο απαραίτητα από ποτέ!

Η απομακρυσμένη εργασία που έχει επιβληθεί παντού, ανάμεσα στα άλλα δοκιμάζει και τις υποδομές, από το data center και την επιχείρηση (η οποία ακόμα κι αν λειτουργεί με προσωπικό εξ αποστάσεως, θέλει τα συστήματά της να είναι up and running), μέχρι το οικιακό γραφείο. Έτσι, οι ανάγκες για αδιάληπτη παροχή ενέργειας είναι τώρα πιο αυξημένες από ποτέ. Και αδιάληπτη παροχή ενέργειας σημαίνει UPS.

Η αυξημένη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών, το online banking και το cloud computing αυξάνουν τη ζήτηση για υποδομές IT η οποία με τη σειρά της θα αυξήσει τη ζήτηση για συστήματα UPS. Ειδικά αυτό το διάστημα, οι δυνατότητες remote management που προσφέρουν ορισμένοι κατασκευαστές, είναι σαφώς οι προτιμητέες λύσεις, καθότι περιορίζουν τις μετακινήσεις των τεχνικών και τη φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις. Η εξ αποστάσεως εργασία έχει ωθήσει πολλές εταιρείες να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους, να βελτιώσουν τις υποδομές τους, να δώσουν στους υπαλλήλους τους πρόσβαση στο δίκτυο, το cloud και τα business apps. Στον παραπάνω εξοπλισμό οι λύσεις UPS θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

 


Βρισκόμαστε στο 2020 και η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται ραγδαία, οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις, ιδιαίτερα από πλευράς προστασίας των δεδομένων τους. Εντούτοις, το hacking δεν είναι το αποκλειστικό πρόβλημα. Μερικές φορές κάτι τόσο απλό όσο η διακύμανση της τάσης μπορεί να αποδειχθεί καταστροφικό. Και στις περιπτώσεις αυτές μια συσκευή UPS (Uninterruptible Power Supply) μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες του National Lightning Safety Institute των ΗΠΑ, οι ζημιές σε υπολογιστές και η απώλεια δεδομένων έχουν ως αποτέλεσμα ζημιά 2 δις δολαρίων κατ’ έτος.

 

Εκτός όμως από τους «εξωτερικούς εχθρούς» υπάρχει πάντα και το θέμα του ανθρώπινου λάθους που μπορεί να προκαλέσει διακοπές ρεύματος που μπορεί να κρατήσουν ώρες. Τέλος, μια τρίτη παράμετρος που προστέθηκε πρόσφατα είναι και εκείνη της απομακρυσμένης εργασίας λόγω κορωνοϊού που απαιτεί απρόσκοπτη παροχή ενέργειας, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες μετακινήσεις και τον αυξημένο φόρτο στις cloud υπηρεσίες.

Οι αιτίες μπορεί να ποικίλουν, όμως οι διακοπές προκαλούν προβλήματα όχι μόνο στα projects, αλλά και στο budget. Αυτό που κάνει μια συσκευή UPS είναι πως θα βοηθήσει την επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια μιας βραχυπρόθεσμης διακοπής ρεύματος. Στην περίπτωση που αυτή είναι μεγαλύτερης διάρκειας, προσφέρει πολύτιμο χρόνο στους χρήστες να βρουν μια εναλλακτική πηγή ενέργειας. Πρόκειται για τη λογική του «backup plan» και το UPS παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή, δεδομένου πως είναι μια συσκευή απλής ή τριπλής φάσης που μπορεί να τροφοδοτηθεί από μια συστοιχία μπαταριών. Γενικά μιλώντας, το UPS μπορεί να είναι ένα μικρό μαύρο κουτί που βρίσκεται δίπλα στο γραφείο και προστατεύει το PC, μέχρι και μοντέλα πολλών Megawatt με την ικανότητα να υποστηρίζουν μεγάλες επιχειρήσεις.

 

Ένα σύστημα UPS εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς:

 

•  Προστασία ενάντια σε διακοπές ρεύματος

•  Παροχή αδιάλειπτης ισχύς κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμων διακοπών και μεταβατικής περιόδου μέχρι τη σύνδεση σε εφεδρική παροχή

•  Βελτιώνει την ποιότητα της παροχής καθώς φτάνει στο κτίριο, το γραφείο και τον εξοπλισμό

•  Περιλαμβάνει εφεδρική πηγή για μακροχρόνιες διακοπές, όπως είναι οι γεννήτριες

 

Οι βασικοί τύποι UPS

Ένα σύστημα standby UPS μπορεί επίσης να αποκαλείται offline ή line-preferred UPS. Συνήθως διαθέτει μετατροπέα, μπαταρία, στατικό διακόπτη, φίλτρο χαμηλής διέλευσης και καταστολέα υπερτάσεων. Το σύστημα παραμένει σε κατάσταση αναμονής, εκτός εάν υπάρχει κύρια διακοπή ρεύματος.

Ένα σύστημα line-interactive UPS περιέχει μπαταρία και έναν μετατροπέα που είναι πάντα συνδεδεμένοι με την έξοδο, και εάν η τροφοδοσία αποτύχει, ένας διακόπτης αλλάζει την ηλεκτρική ροή. Η συνεχής σύνδεση παρέχει καλύτερο φιλτράρισμα. Ένα σύστημα double conversion UPS διαθέτει εφεδρική μπαταρία που φορτίζεται από την είσοδο AC και τροφοδοτεί τον μετατροπέα εξόδου για απρόσκοπτο switch.

 

Τα μεγαλύτερα συστήματα περιλαμβάνουν συνήθως έναν διακόπτη μετάδοσης και μετασχηματιστές ισχύος για παροχή σταθερής, αξιόπιστης ηλεκτρικής ενέργειας και εγγύηση από μηδέν έως ελάχιστα δευτερόλεπτα διακοπής λειτουργίας. Οι εγκαταστάσεις κρίσιμων λειτουργιών απαιτούν καθαρή, σταθερή και συνεπή παροχή ρεύματος. Το UPS μπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο για την ισχύ που προέρχεται από μια πηγή και προστατεύει από τις διακοπές και άλλα προβλήματα που προέρχονται από την πηγή αυτή.

 

Οπουδήποτε υπάρχουν λειτουργίες που δεν μπορούν να σταματήσουν, υπάρχει και κάποιος διαθέσιμος τύπος UPS που εξασφαλίζει πως δεν πρόκειται να συμβεί. Η ποικιλία των τύπων, ανάλογα με τον κλάδο, είναι η εξής:

 

•  Δεδομένα: Ένα UPS για εφαρμογές όπως «server farms» ή κέντρα επικοινωνίας.

•  Περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες: Κάποιες επιχειρήσεις χρειάζονται UPS ανθεκτικά στα υψηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντα.

•  Βιομηχανία/ Κατασκευές: Εξελιγμένα και αποτελεσματικά συστήματα, εξοπλισμένα για χρήση σε περιβάλλοντα όπως οι κατασκευές και εργοστάσια.

•  Ιατρικά: Νοσοκομεία και άλλοι ιατρικοί κλάδοι χρησιμοποιούν UPS για να εξασφαλίσουν τη συνεχόμενη λειτουργία κρίσιμου εξοπλισμού για υποστήριξη συστημάτων επιβίωσης.

•  Στρατός: Συστήματα που είναι πιστοποιημένα για λειτουργία στρατιωτικών προδιαγραφών.

 

Άρθρο του Γιώργου Κάκαβου

Η σηµασία της αποµακρυσµένης διαχείρισης του UPS

Γιώργος Κάκαβος, product manager Ευρώπης, της Cyber Power Systems (www.cyberpower.com)

Η επιλογή ενός UPS για την επιχείρηση δεν είναι απλή υπόθεση. Το UPS αποτελεί µια σηµαντική δικλείδα ασφαλείας, που θα προστατέψει την λειτουργία και τα δεδοµένα της επιχείρησης σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Είτε έχουµε ένα µικρό SOHO περιβάλλον, ή µια µεγάλη εταιρεία µε πολλούς servers και PCs, ή ένα data-center, το UPS είναι µια ασπίδα που θα προστατεύει την οµαλή λειτουργία της επιχείρησης.

 

Παράγοντες όπως η µορφή του UPS, (rack ή tower), το φορτίο που θα προστατεύει, ο χρόνος παροχής, το ηµίτονο εξόδου, η επιλογή τύπου το-πολογίας (On-Line / Line-Interactive / Off-Line), ο θόρυβος λειτουργίας, το κόστος, η ποιότητα, η διάρκεια ζωής, ο τρόπος και συχνότητα σέρβις, η τοπική υποστήριξη, η ευκολία αντικατάστασης µπαταριών, η κατανάλωση ρεύµατος, η διαχείριση συστήµατος, (λειτουργικό σύστηµα, ενδείξεις, συστήµατα ασφαλείας, αυτόµατες ειδοποιήσεις, δίκτυο και διαχείριση εξ-αποστάσεως, αισθητήρες περιβάλλοντος, µελλοντική επέκταση), κ.λπ., είναι καταλυτικοί για την επιλογή ενός αξιόπιστου συστή-µατος που θα µας υπηρετεί πιστά για πολλά χρόνια!

 

Στο παρόν άρθρο, θα περιγράψουµε τη σηµασία της αποµακρυσµένης διαχείρισης ενός UPS, µαζί µε όλα τα σχετικά περιφερειακά του, (π.χ. αισθητήρες περιβάλλοντος, PDUs, ATS/STS, µπαταρίες, κ.λπ.). Οι αυξηµένες ανάγκες αποµακρυσµένης διαχείρισης και λειτουργίας, καταστούν την διαθεσιµότητα σχετικών ανεπτυγµένων λύσεων υψίστης σηµασίας για την ζωτική λειτουργία των συστηµάτων πληροφορικής και ασφάλειας, είτε πρόκειται για ένα γιγάντιο data-center, ή για ένα SOHO περιβάλλον µε στοιχειώδη συστήµατα ασφαλείας που έχουν εξάρτηση στην οµαλή παροχή ρεύµατος. Μερικές από αυτές τις λύσεις αποµακρυσµένης διαχείρισης, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα, τα οποία υποστηρίζονται πλήρως από κατασκευαστές διεθνούς κύρους, όπως είναι η Cyber Power Systems:

 

Remote Cloud Card series µε λύσεις αποµακρυσµένης διαχείρισης, που επιτρέπει στους χρήστες να διασυνδέονται µε τα συστήµατα UPS οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγµή, µέσω ενός web browser ή Mobile App. Επιτρέπει την παρακολούθηση ενός ή πολλαπλών συστηµάτων, ανεξάρτητα από την διεύθυνση IP ή την γεω-γραφική θέση – (κατάσταση συσκευής & αρχεία καταγραφής, χάρτης τοποθεσίας συσκευής, υπηρεσία push notification, ειδοποίηση µέσω email ή social media, κ.λπ). Αξίζει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή για κινητά που χρησιµοποιεί υπηρεσίες cloud, µπορεί να λειτουργήσει ακόµη και µε συστήµατα UPS χωρίς δίκτυο, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπολογιστής µε τον οποίο συνδέεται χρησι-µοποιώντας USB, είναι συνδεδεµένος σε router µε πρόσβαση στο Internet! Αυτό δηµιουργεί µια τηλεχειριζόµενη λύση χαµηλού κόστους SOHO!

 

Δωρεάν λογισµικό (απλές και επιχειρηµατικές εκδόσεις), για όλους τους τύπους λειτουργικών συστηµάτων, (Microsoft Windows όλων των τύπων και εκδόσεων, VMware ESXi, Linux, macOS). Ένα τέτοιο λογισµικό θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζεται τόσο τα συστήµατα UPS όσο και τα έξυπνα PDUs.

 

PDU / ATS / STS τηλεχειριζόµενες λύσεις µέσω Ιnternet, όπου µπορούν να ενεργοποιήσουν αυτόµατα backup συστήµατα σε περίπτωση βλάβης, ή εναλλαγή µεταξύ των διαφόρων συστηµάτων ανάλογα µε τις ανάγκες. Τέτοια PDUs µπορούν να παρέχουν αποµακρυσµένη πρόσβαση, διαχείριση µέσω λογισµικού, λειτουργίες διαχείρισης εξόδων τάσης, λειτουργίες ελέγχου κατανάλωσης ισχύος συνολικά ή από κάθε έξοδο, και επιλογή µεταξύ πολλαπλών πηγών ισχύος(αυτόµατη ή προεπιλεγµένη).

 

Λύσεις διαχείρισης λογισµικού σε επίπεδο επιχείρησης µε παρακολούθηση, χαρτογράφηση και πλήρη έλεγχο πρόσβασης πολλαπλών UPS, PDU, συστηµάτων ανανεώσιµης ενέργειας, συστηµάτων αποθήκευσης µπαταριών και αισθητήρων περιβάλλοντος όλων των τύπων, σε διάφορες γεωγραφικές τοποθεσίες, απρόσκοπτα, µε ευκολία πρόσβασης και µεγάλη αποτελεσµατικότητα.

 

Πρόκειται για ισχυρά εργαλεία που παρέχουν αποτελεσµατική, αποδοτική πρόσβαση, λεπτοµερή παρακολούθηση, και αναβαθµισµένη υποστήριξη σε πολλαπλές πλατφόρµες και συστήµατα. Αυτά είναι µερικά από τα ολοκληρωµένα συστήµατα διαχείρισης ενέργειας και τις λύσεις που αναπτύσσουµε για ένα πραγµατικά οµαλό και αδιάλειπτο εργασιακό περιβάλλον.

 

Τα οφέλη των UPS

Τα Energy Star UPS θα βοηθήσουν να μειωθεί συνολικά η ενεργειακή απώλεια έως και 55%. Για παράδειγμα, ένα 1000-kVA UPS που χρησιμοποιείται σε data centers υπολογίζεται πως θα εξοικονομήσει περί τα 18.000 δολάρια τον χρόνο σε ενέργεια.

 

Κάποια από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των UPS είναι τα εξής:

 

•  Συνέχεια: Αντιμετώπιση διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος σε κρίσιμο εξοπλισμό όπως οι υπολογιστές και η εργοστασιακή παραγωγή.

•  Συνέπεια: Τα ηλεκτρονικά συστήματα εντός του UPS καθορίζουν το πότε θα λειτουργήσει και ενεργοποιείται όποτε χρειαστεί, εξαλείφοντας τις αιχμές και τις υπερτάσεις, προσφέροντας πολύτιμο χρόνο για αποθήκευση και ασφαλή απενεργοποίηση.

•  Προστασία: Ασφάλεια ενάντια σε όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την παροχή ηλεκτρισμού όπως υπερτάσεις, αιχμές, πτώσεις και αστοχία, μιας και το UPS τα αναγνωρίζει και δρα προκειμένου να μην προκληθεί βλάβη.

•  Φίλτρο: Ένα line-interactive UPS λειτουργεί ως φίλτρο, επεξεργαζόμενο την ισχύ όπως περνάει μέσα στο UPS και προσαρμόζοντας στη συνέχεια την έξοδο ώστε τα συστήματα να δέχονται αδιάλειπτη ροή χωρίς αυξομειώσεις.

 

Ανάλογα με τις επιλογές και τα χαρακτηριστικά, τα συστήματα UPS για νοσοκομεία, data centers ή επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελούν επένδυση κάποιων χιλιάδων ευρώ, αλλά η επένδυση αυτή αποδίδει άμεσα. Μακροπρόθεσμα, ένα αποτελεσματικό UPS θα αποδώσει μέσα σε λίγα χρόνια αποκλειστικά βάσει των μειωμένων ενεργειακών δαπανών.

Προφανώς οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν υπόψη τους πως η εγκατάσταση ενός συστήματος πρέπει να γίνει από κάποιον ειδικό. Τα περισσότερα συστήματα UPS χρειάζονται ένα δροσερό, ξερό, χωρίς σκόνες περιβάλλον και εφόσον η επιχείρηση επιλέξει ένα σύστημα βασισμένο σε μπαταρίες, θα πρέπει να γνωρίζει πως αυτές διαρκούν από 5 ως 10 χρόνια και πρέπει να απομακρύνονται, σύμφωνα πάντα με τα φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα.

 

Κάποιοι από τους κλάδους στους οποίους απευθύνονται τα συστήματα UPS είναι οι ακόλουθοι:

 

•  Νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα

•  Κατασκευαστές ηλεκτρονικών

•  Data centers και τηλεφωνικά κέντρα

•  Τράπεζες

•  Τηλεοπτικοί σταθμοί

•  Κατασκευαστές με βάση την παραγωγή

•  Τηλεπικοινωνίες και εταιρείες καλωδιακής

•  Πανεπιστήμια

•  Εταιρείες κοινής ωφελείας

 

Άρθρο του Δηµήτρη Μιχαλόπουλου

Αδιάλειπτη προστασία εξοπλισµού από τη LEXIS και την EATON

Δηµήτρης Μιχαλόπουλος,
Sales Engineer LEXIS Πληροφορική

Η φύση των σύγχρονων ηλεκτρικών εγκαταστά-σεων, που περιέχουν ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισµό και υποστηρίζουν κρίσιµες εφαρµογές, καθιστούν αναγκαία τη χρήση συσκευών προστασίας από τις ανωµαλίες του ηλεκτρικού δικτύου, µε σκοπό την οµαλή και ασφαλή λειτουργία τους. Το UPS είναι µια συσκευή που ρυθµίζει την ισχύ που τροφοδοτείται µέσω αυτής στα ευαίσθητα φορτία είτε βελτιώνοντάς την κατά την κανονική λειτουργία, είτε παρέχοντάς την µέσω των ενσωµατωµένων µπαταριών του, µετά από µία διακοπή. Στην πρώτη περίπτωση, το UPS απλά εξοµαλύνει την παρεχόµενη τάση, ώστε ο συνδεδεµένος εξοπλισµός να διατηρηθεί σε κατάσταση κανονικής λειτουργίας, χωρίς να επηρεάζεται από τις ανωµαλίες του ηλεκτρικού δικτύου, όπως απότοµες υπερτάσεις-υποτάσεις, µεταβολές στη συχνότητα, αρµονικές διαταραχές κ.ά. Στη δεύτερη περίπτωση µετά από διακοπή ρεύµατος το UPS συνεχίζει να παρέχει την απαιτούµενη ισχύ στον ευαίσθητο εξοπλισµό που βρίσκεται υπό τη προστασία του και να τον τερµατίσει οµαλά σε περίπτωση παρατεταµένης διακοπής µε το κατάλληλο software ή να τον κρατήσει σε λειτουργία µέχρι να αναλάβει την τροφοδοσία του UPS κάποια εφεδρική πηγή, όπως µια γεννήτρια (εάν υπάρχει).

 

Κατηγορίες

Τα UPS χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες όπως standby, line interactive και online. Τα standby UPS είναι η πιο απλή και οικονοµική λύση που εξασφαλίζουν τη συνεχή τροφοδοσία του φορτίου από  εσωτερική µπαταρία µόνο σε περίπτωση διακοπής. Τα UPS αυτής της τοπολογίας έχουν µεγάλο χρόνο µεταγωγής (10-30msec) µε περιορισµένες εφαρµογές. Τα line interactive UPS είναι εξελιγµένα standby µε σταθεροποιητή και µικρο επεξεργαστή που βελτιώνουν την ισχύ εισόδου µε αποτέλεσµα λιγότερες µεταγωγές (µεγαλύτερη ζωή µπαταρίας) και µικρότερο  χρόνο µεταγωγής (2-10msec). Τέλος, τα online UPS, διαθέτουν σύ-στηµα διπλής µετατροπής, (χρόνος µεταγωγής 0 sec) αναγεννώντας πλήρως κατά τάση και συχνότητα  το ηµιτονοειδές κύµα ισχύος που θα φτάσει στο φορτίο και απαλλάσσοντάς το από οποιαδήπο-τε διαταραχή. Στη διαδικασία αυτή δε συµµετέχει η µπαταρία, παρά µόνο σε περίπτωση πλήρους διακοπής µε αποτέλεσµα τη περαιτέρω αύξηση της διάρκειας ζωής της.

 

Οι λύσεις της LEXIS

Οι παραπάνω διαφορές στους τύπους των UPS αλλά και το εύρος των εφαρµογών αποτελούν τα σηµαντικότερα κριτήρια για τη σωστή επιλογή τους. Συνεπώς για οικιακό περιβάλλον µε ηλεκτρικό δίκτυο που δεν υπόκειται σε συνεχείς µεταβολές και για προστασία απλού εξοπλισµού, όπως router, σύγχρονων τηλεφωνικών συσκευών, απλών switches ή και laptop, ένα standby UPS είναι αρκετό. Ιδανικές λύσεις για τέτοιου είδους χρήση είναι οι σειρές 3S και Ellipse ECO της EATON. Τα line interactive UPS είναι κατάλληλα για χρήση σε γραφεία για την αποτελεσµατικότερη προστασία PC, servers, racks και δικτύων επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι σειρές 5E, Ellipse Pro, 5SC, 5P και 5PX UPS της EATON. Στην περίπτωση υπερευαίσθητων και πολύ κρίσιµων φορτίων, όπου µια πιθανή διακοπή ή διακύµανση τάσης σηµαίνει απώλεια δεδοµένων και καταστροφή του συνδεδεµένου εξοπλισµού µε απρόβλεπτες συνέπειες, η χρήση online UPS είναι απαραίτητη. Ιδανική λύση για πλήρη κάλυψη, αποτελούν οι σειρές On Line 9SX, 9PX της EATON καθότι διαθέτουν σηµαντικό εύρος κάλυψης (700 VA έως 11 kVA) και µπορούν να ανταποκριθούν σε σηµαντικές µεταβολές της τάσεως/συχνότητας εισόδου. Τέλος, για την προστασία µεγαλύτερων εγκαταστάσεων, όπως πολλαπλών servers, data centers, νοσοκοµει-ακού και βιοµηχανικού εξοπλισµού, η EATON διαθέτει τριφασικά UPS (10-1200KVΑ) σειρές 93E, 93PS, 93PM και 9395Power expert.

 

Όλα τα UPS της EATON συνοδεύονται από δωρεάν autoshutdown software για όλους τους τύπους servers ακόµη και VM. H LEXIS Πληροφορική (www.lexis.gr) είναι επίσηµος αντιπρόσωπος, διανοµέας και service center των UPS της EATON στην Ελλάδα. Διαθέτει 34άχρονη εµπειρία στη µελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη UPS µε πιστοποιηµένους µηχανικούς για όλες τις σειρές ΕΑΤΟΝ από 300 έως 1,200KVA και µε πανελλαδικό δίκτυο τεχνικής 24ωρης υποστήριξης.

 

Πώς δουλεύουν τα UPS;

Οι διαφορετικοί τύποι λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά όλοι στοχεύουν στην αποθήκευση ενέργειας και στη συνέχεια στην παροχή της όταν χρειάζεται. Σε έναν κόσμο που βασίζεται στα δεδομένα, ακόμα και μια στιγμιαία δυσλειτουργία στην ισχύ θα έχει ως αποτέλεσμα χαμένα δεδομένα, χαλασμένα συστήματα, χαμένες αλλαγές, κατεστραμμένα αρχεία και χαμένη παραγωγή.

Ένα UPS με μπαταρία ή τύπου flywheel συνδέεται στο ρεύμα, και αποθηκεύει ενέργεια, ενώ κάποιες φορές το φιλτράρει και το βελτιώνει.

Η κατανάλωση ρεύματος που σχετίζεται με τα UPS μετριέται σε VA ή kVA. Ο καλύτερος τρόπος για μια επιχείρηση να βρει αυτό που χρειάζεται είναι συμβουλευτεί τον ειδικό, αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να υπολογίσει περίπου την τιμή VA ή kVA που θα απαιτηθεί χρησιμοποιώντας τη συνολική κατανάλωση σε Watt και τον συντελεστή ισχύος. Εντούτοις, τα μεγάλου μεγέθους μοντέλα για μεγάλες εγκαταστάσεις απαιτούν πολύπλοκους υπολογισμούς, ώστε να είναι σίγουρο πως θα καλυφθούν οι ανάγκες, και εδώ γίνεται σημαντικός ο ρόλος των συνεργατών στο τι θα προτείνουν στον πελάτη.

 

Στα τυπικά πλεονεκτήματα των UPS περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:

 

•  Μικρή ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή και ακουστικός θόρυβος

•  Ρεύμα εισόδου μειωμένης παραμόρφωσης (THD)

•  Ρυθμιζόμενη έξοδος

•  Σύντομη μετάβαση από κανονική σε εφεδρική ισχύ

•  Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία

 

Η αγορά των Data Center UPS

Ξεκινάμε με την αγορά data center UPS που υπολογίστηκε σε 4 δις δολάρια το 2019 και αναμένεται να αυξηθεί κατά 3% CAGR μεταξύ 2020 και 2026. Τα data center UPS προσφέρουν ασφαλή και συνεχόμενη παροχή ισχύος στα data centers, προστατεύοντάς τα από διακοπές ρεύματος. Αυτά τα συστήματα διατηρούν την υποδομή του data center κατά τη διάρκεια διακυμάνσεων ισχύος και υπερτάσεων παρέχοντας εφεδρική ισχύ, και διασφαλίζοντας αποτελεσματικές λειτουργίες. Βοηθούν επίσης στην καταστολή των υπερτάσεων ισχύος και στην προστασία του εξοπλισμού από ζημιές. Δεδομένου ότι τα data centers χρησιμοποιούνται κυρίως από επιχειρήσεις για την επεξεργασία και τη διανομή μεγάλου όγκου δεδομένων, η ανάγκη να υπάρχει αξιόπιστο UPS για την προστασία τους καθίσταται ζωτικός παράγοντας.

 

Η αυξανόμενη τάση του cloud computing και του virtualization οδήγησε σε επακόλουθη αύξηση του αριθμού των data centers παγκοσμίως, τα οποία καταναλώνουν πάνω από το 2% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Στην αγορά των ΗΠΑ, τα data centers καταναλώνουν πάνω από 90 δισεκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Τα αυστηρά κυβερνητικά πρότυπα αναγκάζουν τις εταιρείες να ελέγχουν τις προβληματικές αυξομειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας από τα data centers. Για παράδειγμα, ο κώδικας δεοντολογίας data centers της ΕΕ εξουσιοδοτεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας σε data centers και να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον, την οικονομία και την ενέργεια.

Οι κατασκευαστές data center UPS εστιάζουν στη βελτίωση της απόδοσης των UPS για τη διατήρηση της ιδανικής αναλογίας αποτελεσματικότητας ισχύος (PUE) στα data centers. Για παράδειγμα, η Google έχει αναφέρει πως πέτυχε PUE 1,12 κατά μέσο όρο για όλα τα data centers της, εγκαθιστώντας σύγχρονα και αποτελεσματικά συστήματα UPS. Επιπλέον, η αναδυόμενη τάση των modular UPS στην αγορά βοηθά τους χειριστές data centers να βελτιώσουν την αποδοτικότητα, να μειώσουν το λειτουργικό κόστος και να παρέχουν καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών μέσω υψηλής διαθεσιμότητας.

 

Η αυξανόμενη χρήση των social media, των online και των φορητών υπολογιστικών υπηρεσιών έχει αυξήσει τη ζήτηση για προηγμένη υποδομή ΙΤ στην αγορά. Παγκόσμιοι πάροχοι υπηρεσιών cloud, όπως η IBM, η Microsoft και η Amazon, εξαρτώνται από υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και ενοικιάζουν μεγάλους χώρους για τη βελτίωση των λειτουργιών των data centers. Αυτές οι εταιρείες διαχειρίζονται τεράστιο όγκο δεδομένων πελατών μέσω υπηρεσιών colocation, επιτρέποντάς τους να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες. Το colocation των data centers προσφέρει οικονομικά και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις data centers στους τελικούς χρήστες, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αποθήκευσής τους. Εξαιτίας της αυξανόμενης ζήτησης, οι πάροχοι colocation επικεντρώνονται στον επανασχεδιασμό των λύσεων data center UPS του και στην επιτάχυνση των ΙΤ διεργασιών τους ώστε να καλύψουν τη ζήτηση των πελατών για ταχύτερη παράδοση περιεχομένου / δεδομένων, οδηγώντας τη ζήτηση στην αγορά για αποτελεσματικές λύσεις data center UPS.

 

Η αυξανόμενη διείσδυση smartphones και η παραγωγή δεδομένων οδηγούν τη ζήτηση στην αγορά για προηγμένα συστήματα UPS από μεγάλα data centers.

Η ζήτηση για λύσεις data centers UPS σε εταιρική/ mega ΙΤ υποδομή θα σημειώσει υψηλή ανάπτυξη, λόγω της αύξησης της ζήτησης για υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud και των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας που οδήγησαν στον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή data centers. Αυτές οι εγκαταστάσεις περιέχουν ευαίσθητα και προσαρμοσμένα δεδομένα που πρέπει να προστατεύονται, ενθαρρύνοντας τις εταιρείες να επενδύσουν σε προηγμένες λύσεις back-up. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις του τύπου αυτού έχουν οδηγήσει τη ζήτηση για μεγάλο αριθμό servers, αυξάνοντας τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στα data centers. Οι λύσεις data center UPS συμβάλλουν στην παροχή υψηλής απόδοσης ισχύος, τη βέλτιστη αξιοπιστία και την επεκτασιμότητα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, βοηθώντας τες να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις ισχύος. Προσφέρουν επίσης προηγμένη παρακολούθηση ισχύος και μέτρηση, για μέγιστο έλεγχο και αποδοτικότητα. Αυτά τα συστήματα UPS έχουν μεγάλη ζήτηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και του ΙΤ, καθώς ο κλάδος απαιτεί μεγάλες εγκαταστάσεις ΙΤ για τη διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων.

 

Η υψηλή ζήτηση αξιοπιστίας και ενεργειακής απόδοσης θα αυξήσει την προτίμηση για line-interactive UPS στα data centers παγκοσμίως.

Τα line-interactive data center UPS παρουσιάζουν μεγάλη ζήτηση καθώς παρέχουν υψηλή αξιοπιστία και ενεργειακή απόδοση περίπου 98% σε συστήματα και περιφερειακά. Αυτές οι λύσεις data center UPS χρησιμοποιούνται για τη συνεχή ρύθμιση της ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος σε ΙΤ εγκαταστάσεις μέσω μετατροπέα ισχύος, ο οποίος καταστέλλει τις αιχμές τάσης, φιλτράρει την ισχύ εναλλασσόμενου ρεύματος και ρυθμίζει την τάση, για παροχή της απαιτούμενης ισχύος στον εξοπλισμό. Προστατεύουν επίσης τον εξοπλισμό παρακολουθώντας το επίπεδο τάσης και εξισορροπώντας την τάση. Αυτές οι μονάδες προσφέρουν δυνατότητα επέκτασης μπαταριών, η οποία βελτιώνει την τροφοδοσία ισχύος επιτρέποντας τη σύνδεση πρόσθετων μπαταριών. Τα συστήματα διατίθενται σε εύρος μεγέθους 0,5-6 kVA και χρησιμοποιούνται κυρίως σε μικρά data centers και departmental servers.

 

Η αυξανόμενη διείσδυση των smartphones και η εμφάνιση προηγμένων τεχνολογιών, όπως το IoT και τα big data, θα οδηγήσουν τη ζήτηση στην αγορά για λύσεις data center UPS από τον κλάδο του IT και των τηλεπικοινωνιών. Οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών επενδύουν σε εγκαταστάσεις εταιρικών data centers για τη διαχείριση της αυξανόμενης ποσότητας δεδομένων, με αποτέλεσμα την υψηλή ζήτηση για συστήματα UPS. Επιπλέον, η ζήτηση στις πλατφόρμες social media και streaming περιεχομένου βίντεο έχει οδηγήσει σε αυξημένο data traffic, γεγονός που ενθαρρύνει τις εταιρείες να υιοθετήσουν ειδικά και αξιόπιστα συστήματα data centers για να ελαχιστοποιήσουν την απώλεια δεδομένων και να διασφαλίσουν τη συνέχεια και την ασφάλεια των επιχειρήσεων.

 

Άρθρο του Γιώργου Καράμπελα

Professional Services: Ο ειδικός και στα UPS

Γιώργος Καράµπελας, Τεχνικός Υπεύθυνος (Service Manager) της Professional Services

Το τελευταίο χρονικό διάστηµα, όλοι µας έχουµε έρθει αντιµέτωποι µε πρωτόγνωρες προκλήσεις. Στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας τόσο της δικής µας όσο και των γύρω µας, πολλοί από ε-µάς καλούµαστε να εργαστούµε απομακρυσμένα. Παράλληλα, ένα συντριπτικό ποσοστό υπηρεσιών (συναλλαγές µε το Δηµόσιο, συναλλαγές µε τις τράπεζες κ.λπ) γίνονται υποχρεωτικά µέσω Ιnternet µε ψηφιακές εφαρµογές. Όλες αυτές οι ενέργειες απαιτούν την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας που προσφέρουν τα UPS.

 

Η Professional Services, µε πολυετή εµπειρία στον χώρο του UPS, προσφέρει στην ελληνική αγορά µια ευρεία γκάµα που καλύπτει απαιτήσεις από οικιακή χρήση µέχρι απαιτητικές υποδοµές. Επίσηµος διανοµέας της APC, κορυφαίου οίκου µε υψηλής ποιότητας και απόδοσης UPS καθώς και αποκλειστικός διανοµέας του γερµανικού οίκου UPS BlueWalker, µε λύσεις άριστου value for money, η Professional Services µπορεί να καλύψει όλο το φάσµα των αναγκών που εµφανίζονται στην ελληνική αγορά, στηρίζοντας τον πελάτη από το presales στάδιο µέχρι την after sales υποστήριξη του εξοπλισµού.

Παρακάτω, αναφέρουµε τις κύριες κατηγορίες UPS που διαθέτουµε. Αρχικά, όµως, αξίζει να σηµειώσουµε ότι η απολύτως απαραίτητη συσκευή για επικοινωνία µε τον έξω του σπιτιού κόσµο, είναι το router σας. Με το DC Secure µπορείτε να συνεχίσετε να επικοινωνείτε ακόµα και σε διακοπή ρεύµατος.

 

Line Interactive POWERWALKER

Είναι ιδανικά για εγκατάσταση στο δωµάτιο ή το σαλόνι καθώς είναι αθόρυβα. Διαθέτουν ενσωµα-τωµένο σταθεροποιητή τάσης, έχουν δυνατότητα εκκίνησης χωρίς να τροφοδοτηθούν µε ρεύµα  (cold start), διαθέτουν επώνυµες µπαταρίες καθώς και HID (Human Interface Device) σύνδεση µε USB, που δεν απαιτεί επιπλέον drivers. Ενδεικτικά µοντέλα: VI650SB, VI850SB, VI1000SB, VI1000STL, VI2200STL.

Τα µοντέλα της σειράς STL διαθέτουν επιπλέον των παραπάνω, LCD οθόνη η οποία ντιµάρεται αυτόµατα και ελέγχεται από µπουτόν πολλαπλών επιλογών.

 

Line Interactive APC

Διατίθεται µεγάλη γκάµα µοντέλων που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Κορυφαία µοντέλα της κατηγορίας αυτής διαθέτουν ενσωµατωµένο σταθεροποιητή τάσης, χαµηλού θορύβου, είτε µε LCD οθόνη (BR900MI), είτε χωρίς (BX700U-GR).

 

On Line UPS POWERWALKER

Τα µοντέλα της κατηγορίας προσφέρουν µόνιµα σταθερή τάση στον εξοπλισµό διότι είναι συνδεδεµένος στην ηµιτονοειδή έξοδο του µετατροπέα (inverter). Διαθέτουν επώνυµες µπαταρίες, οθόνη LCD πολλαπλών ενδείξεων, η οποία ντιµάρεται αυτόµατα, connector µε εύκολη πρόσβαση για σύνδεση επιπλέον καµπίνα/ες µπαταριών, µεγάλο συντελεστή φορτίου (cosφ 0,9), µεγάλο παράθυρο αποδεκτής τάσης εισόδου, θύρα HID.

Ενδεικτικά µοντέλα: VFI 1000 AT, VFI 2000 AT, VFI 1000 TGB, VFI 2000 TGB, VFI 3000 TGB.

 

On Line UPS APC

Και εδώ διατίθεται µεγάλο εύρος επιλογών, µε τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά, µε δυνατότητα χρήσης είτε σαν tower είτε σαν rackmount, µε συντελεστή φορτίου 1 (cosφ 1). Η προτεινόµενη σειρά είναι η SRT ξεκινώντας από το 1KVA (SRT1000XLI).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το www.profser.gr ή καλέστε µας στο 210-8012207.

 

Η αγορά των modular UPS Market

Η παγκόσμια modular UPS αγορά αναμένεται να φτάσει τα 4,43 δις δολάρια ως το 2026, σύμφωνα με έρευνα της Reports and Data. Τα modular UPS επιτρέπουν την ευέλικτη υιοθέτηση και χρήση των συστημάτων UPS βάσει των απαιτήσεων ισχύος.

 

Η επεκτασιμότητα των modular UPS οδηγεί την ανάπτυξη αυτής της αγοράς. Ένα επεκτάσιμο data center επωφελείται από την εφαρμογή της τοπολογίας ενός συστήματος modular UPS, καθώς βελτιώνει την ηλεκτρική απόδοση προσφέροντας επιλογές επέκτασης. Οι επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους εξαρτώνται ολοένα και περισσότερο από τα συστήματα UPS για να λαμβάνουν αδιάλειπτη και προστατευμένη ισχύ για τα δεδομένα τους. Αντί για μια σταθερή εγκατάσταση, τα UPS αποδεικνύονται οικονομικά αποδοτικότερα ως άθροισμα μικρότερων modules που λειτουργούν παράλληλα. Μπορούν εύκολα να επεκταθούν σταδιακά για να καλύψουν τις ακριβείς απαιτήσεις ισχύος.

 

Η κλιμακούμενη ανάπτυξη του κλάδου colocation αναμένεται να οδηγήσει την ανάπτυξη της αγοράς κατά την προβλεπόμενη περίοδο. Προς το παρόν, καθώς η πανταχού παρούσα απαίτηση για Internet hosting συνεχίζει να αυξάνεται, οι μικρομεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και παρούσες online. Οι εγκαταστάσεις colocation λειτουργούν ως ένας τύπος data center που ενοικιάζει χώρο εξοπλισμού και bandwidth σε επιχειρήσεις που απαιτούν έναν πάροχο υπηρεσιών δικτύου με προσιτό κόστος. Τα modular UPS προστατεύουν το uptime λειτουργίας μεγάλων data centers και παρέχουν προστασία σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά. Ο συγκεκριμένος τύπος UPS διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία κρίσιμων συστημάτων κατά τη διάρκεια διαταραχών ρεύματος, συμπεριλαμβανομένης της συσκότισης, blackouts, πτώσης τάσης, αιχμής τάσης ή παρεμβολής θορύβου.

 

Κάποια άλλα ενδιαφέροντα σημεία της έρευνας είναι τα ακόλουθα:

 

Η κατηγορία των συσκευών 51-100 KVA συνέβαλε στο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το 2019 και αναμένεται να αυξηθεί με ρυθμό 10,6% στην προβλεπόμενη περίοδο. Η κυριαρχία στην αγορά των modular UPS 51-100 KVS μπορεί να αποδοθεί στην αυξανόμενη ζήτηση από συσκευές IoT λόγω του ότι δεν δημιουργεί προβλήματα εγκατάστασης και προσφέρει βελτιωμένη χρηστικότητα, εύκολη συντήρηση, επέκταση χωρητικότητας on-demand και καλύτερη απόδοση.

 

Με βάση τα μεγέθη των επιχειρήσεων, οι μεγάλες επιχειρήσεις κυριάρχησαν στην αγορά το 2019 και είναι πιθανό να σημειώσουν ρυθμό ανάπτυξης 10,3% κατά την προβλεπόμενη περίοδο. Το modular UPS παρέχει καλύτερη επεκτασιμότητα, ευελιξία και αξιοπιστία, προκειμένου οι επιχειρήσεις να διατηρούν τα συστήματά τους λειτουργικά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ανά κλάδο της βιομηχανίας, η υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να εμφανίσει αύξηση με σημαντικό ρυθμό 11,6% κατά την περίοδο πρόβλεψης, λόγω της χρήσης ιατρικών συσκευών που κυμαίνονται από αναπνευστήρες έως μαγνητικές τομογραφίες, συστήματα αιματολογίας έως διαγνωστικά όργανα, αναλυτές αερίων έως φυγοκεντρικές συσκευές και data centers, μεταξύ άλλων, που απαιτούν αδιάλειπτη και αξιόπιστη παροχή ρεύματος για τη λειτουργία τους.

 

Άρθρο εκ µέρους της APC by Schneider Electric

Μείνετε «συνδεδεµένοι» στη νέα πραγµατικότητα

Η απομακρυσμένη εργασία αλλά και η ψηφιοποιήση όλων των επικοινωνιών, έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για ενισχυμένες υποδομές. Γι’ αυτό χρειάζεται back up συστήμα για να διατηρηθούν ομαλές οι λειτουργίες των ηλεκτρονικών συσκευών, όπως οι μονάδες UPS (uninterruptible power supply).

 

Ένα αδιάλειπτο τροφοδοτικό (UPS), προσφέρει εγγυημένη προστασία ισχύος για συνδεδεμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Όταν η τροφοδοσία διακόπτεται ή κυμαίνεται εκτός των ασφαλών επιπέδων, ένα UPS θα παρέχει αμέσως καθαρή ισχύ εφεδρικής μπαταρίας και προστασία από υπερτάσεις για ευαίσθητο εξοπλισμό που έχει συνδεθεί. Η APC by Schneider Electric, προσφέρει πολλαπλές επιλογές UPS για προστασία υπολογιστών και περιφερειακών, δίκτυα, διακομιστές, καθώς και data centers για εφαρμογές οικιακής χρήσης, γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, αλλά και πιο εξειδικευμένες εφαρμογές όπως μονοφασικές εφαρμογές βιομηχανικού ελέγχου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ναυτιλιακές και τηλεπικοινωνιών. Ο ρόλος ενός UPS είναι κρίσιμος καθώς μπορεί να προστατεύσει τους κατόχους από τον κίνδυνο απώλειας πολύτιμων δεδομένων, ακριβού εξοπλισμού ή ακόμη και ωρών παραγωγικότητας.

 

Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι UPS – τα Standby που απευθύνονται κυρίως σε οικιακούς χρήστες και παρέχουν προστασία σε περίπτωση διακοπής, τροφοδοτώντας τις συσκευές μέσω της μπαταρίας που διαθέτουν, τα Line-interactive που διαθέτουν αυτόματο ρυθμιστή τάσης (AVR) που βελτιώνει την ποιότητα προστασίας και μπορεί να χειριστεί ένα μεγαλύτερο εύρος ανωμαλιών του ρεύματος χωρίς να χρειαστεί να ενεργοποιήσει την παροχή μέσω μπαταρίας και τα Online που  παρέχουν 100% αδιάλειπτη προστασία, με μηδενικό χρόνο απόκρισης από ρεύμα σε μπαταρία. Η Schneider Electric παρέχει ειδικό οδηγό αγοράς για την σωστή επιλογή UPS, ενώ μέσω του UPS Selector, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέξουν το προϊόν που ταιριάζει απόλυτα στις ανάγκες τους, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εργασία από το σπίτι.

 

Παράλληλα, η APC by Schneider Electric, γνωρίζοντας πόσο σημαντικό είναι σε έναν διασυνδεδεμένο κόσμο να διαφυλάσσουμε τις κρίσιμες πληροφορίες και τα δεδομένα, έχει αναπτύξει Micro Data Centers που έχουν το ίδιο ή μικρότερο μέγεθος με ένα IT rack. Τα προκατασκευασμένα Micro Data Center, όπως το  EcoStruxureMicro Data Center CSeries 6U Wall Mount που λανσαρίστηκε πρόσφατα με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν μεγάλους edge server με εργονομικό σχεδιασμό που μεγιστοποιούν τον χώρο. Η Schneider Electric προσφέρει ολοκληρωμένες, τυποποιημένες λύσεις υποδομής πληροφορικής, όπως το EcoStruxure Data Center, συμπεριλαμβανομένου του EcoStruxure IT και της απομακρυσμένης παρακολούθησης και υπηρεσιών Asset Advisor 24/7 εξασφαλίζουν απλοποιημένη χρήση και ανθεκτικότητα στο cloud και το edge για μία μεγάλη γκάμα εφαρμογών σε γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία κτλ. Γεφυρώνοντας το χάσμα των παραδοσιακά ξεχωριστών κόσμων OT & IT, οι λύσεις Micro Data Center της Schneider Electric, ανταποκρίνονται στις προκλήσεις και προσφέρουν μια ενοποιημένη αρχιτεκτονική IoT.

 

Απαραίτητα, είναι επίσης τα ασφαλή συστήματα ισχύος, σχεδιασμένα για ειδικές μονοφασικές και τριφασικές εφαρμογές UPS, συμπεριλαμβανομένων βιομηχανικών UPS, χειριστηρίων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θάλασσας, τηλεπικοινωνιών, παγκόσμιας ανάπτυξης και άλλων ειδικών διαμορφώσεων.

 

Ενώ αντίστοιχα το portfolio της Schneider Electric περιλαμβάνει  λύσεις απομακρυσμένης διαχείρισης, όπως η cloud-based πλατφόρμα EcoStruxure IT για έλεγχο της λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοση των κρίσιμων συστημάτων.

Σχετικά άρθρα

Ακαδημία Cisco τα εκπαιδευτήρια Νέα Γενιά Ζηρίδη

H Dell εγκαταλείπει τα Windows RT

Kitriniaris

Τα έσοδα της Google ξεπερνούν τις προβλέψεις και η μετοχή της τα $1000

Kitriniaris

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία χρήσης. Αποδοχή Περισσότερα