Τρεις διεκδικητες για εργο πληροφορικης μεσω ΣΔΙΤ

Τρεις υποψήφιοι εκδήλωσαν τελικά ενδιαφέρον την Πέμπτη στο διαγωνισμό για την επιλογή ιδιωτικού φορέα σύμπραξης του έργου “Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων δικαστηρίων με ΣΔΙΤ”.

Οι υποψήφιοι είναι οι:

1. Onex SA – Space Hellas
2. Intrasoft International ΑΕ – Printec ΑΕ
3. Profile ΑΕΒΕΠ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Πρωτοδικείων, Εφετείων και Ειρηνοδικείων της χώρας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων και την απομαγνητοφώνησή τους. Ο ανάδοχος θα αναπτύξει και εγκαταστήσει τις απαραίτητες υποδομές και θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης – διαχείρισης για διάστημα 5 ετών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι το τρίτο έργο ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) στον τομέα της πληροφορικής που αξιοποιεί κονδύλια και από το ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Ήδη ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου ΣΔΙΤ του ΟΑΣΑ για το Σύστημα Τηλεματικής στις οδικές αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου την περασμένη Δευτέρα. Ακολουθεί τις επόμενες μέρες και το έργο ΣΔΙΤ του ΟΑΣΑ για το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου σε όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ, ενώ  αναμένεται σύντομα και η έναρξη του διαγωνισμού για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας με ΣΔΙΤ.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.