Την Cardisoft εξαγορασε η Entersoft

Στα έργα πληροφορικής για το δημόσιο τομέα εισέρχεται η εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά, Entersoft με την εξαγορά του 100% της Cardisoft. Η τελευταία δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη  επιτυχία στο χώρο των πληροφοριακών  συστημάτων για εκπαιδευτικά ιδρύματα, στη διεκδίκηση έργων του δημοσίου τομέα καθώς και σε συστήματα  για contact centers και voice portals (φωνητικές πύλες εφαρμογών κι ενημέρωσης). Επιπλέον, η εξαγορά ενισχύει τη δυνατότητα της Entersoft για επέκταση στην ειδικευμένη αγορά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η εξαγορά αυτή δε θα επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα της εταιρείας κατά το τρέχον οικονομικό έτος, αλλά θα έχει ουσιαστική ενίσχυση των μεγεθών του ομίλου κατά το 2013.