Τεχνολογιες cloud της Microsoft επελεξε η Telefónica

H Telefónica, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων επικοινωνίας, επέλεξε το Microsoft Office 365 και το Yammer για χρήση από όλο το προσωπικό της διεθνώς. Οι τεχνολογίες αυτές αξιοποιούνται στο πλαίσιο μιας συνολικής στρατηγικής μετασχηματισμού σε επίπεδο πληροφορικής για μεγαλύτερη απλοποίηση διαδικασιών, περισσότερη ευελιξία και μείωση του κόστους, με στόχο την ενδυνάμωση και ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εταιρείας.

Με περισσότερους από 130.000 υπαλλήλους και παρουσία σε 24 χώρες, η Telefónica αποτελεί οπωσδήποτε έναν πελάτη στρατηγικής σημασίας για την Microsoft και την προσπάθεια να καθιερώσει τις λύσεις cloud τις οποίες προσφέρει. Από την άλλη, η μετάβαση στο Office 365 και στο Yammer ωφελεί την Telefónica, καθώς δίνει στους ανθρώπους της τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες της και τις αγορές της, δαπανώντας λιγότερο χρόνο στην υποστήριξη των υποδομών για τις υπηρεσίες συνεργασίας. Η υλοποίηση αυτή αναμένεται επίσης να μειώσει το κόστος των υπηρεσιών συνεργασίας έως και 20%, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εταιρίας σε επίπεδο ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Κατόπιν μιας επιτυχούς δοκιμής το περασμένο έτος, η Telefónica ξεκίνησε την υλοποίηση στην Ευρώπη τον Απρίλιο, η οποία αργότερα θα συνεχιστεί και στη Λατινική Αμερική. Για την πλήρη μετάβαση στο cloud θα χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες Microsoft Cloud Vantage.