Τεσσερις προσφορες στο πλαισιο του Συζευξις ΙΙ

Τέσσερις προσφορές κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για το έργο “Σύζευξις ΙΙ – Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) και Υποδομές Κέντρου Δεδομένων”, συνολικού προϋπολογισμού €12,753 εκατ., όπως γνωστοποίησε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Συγκεκριμένα, προσφορές κατέθεσαν η ένωση εταιρειών Space Hellas, Unisystems, Lamda Hellix, ο ΟΤΕ, η Mediterranean Nautilus και η Forthnet.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.