Το TEDxAUEB ενισχυει την πανεπιστημιακη κοινοτητα

Το δεύτερο σε σειρά διαγωνισμό διοργανώνει TEDxAUEB με στόχο την ανάδειξη ιδεών που μπορούν να επηρεάσουν και να βελτιώσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Οι ιδέες αυτές μπορούν να σχετίζονται με οποιαδήποτε πτυχή της πανεπιστημιακής ζωής, από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και τις υπηρεσίες έως τις υποδομές.

Κριτήρια για την επιλογή των καλύτερων προτάσεων θα είναι τόσο η δυνατότητα άμεσης υλοποίησης της δράσης όσο και ο θετικός αντίκτυπος που αυτή μπορεί να φέρει. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν το σύνδεσμο www.studentsact.tedxaueb.com.