Technology for Good: Αλλαγη με τη δυναμη της τεχνολογιας

Με την ετήσια έκθεση της Ericsson για τη βιωσιμότητα και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της εταιρείας με τίτλο “Τechnology for Good”, επιβεβαιώνεται η πεποίθηση της Ericsson για τη δύναμη των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών, η οποία είναι σε θέση να “τονώσει” τη κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και να χαράξει το δρόμο μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
Ο Hans Vestberg, πρόεδρος και CEO της Ericsson, σχολίασε σχετικά: “Επικεντρωνόμαστε στην προσέγγισή μας για βιωσιμότητα και εταιρική ευθύνη πάνω στο τρίπτυχο της κοινωνικής ευθύνης, της οικονομικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη για την απόδοση της δικής μας βιωσιμότητας, και επιδιώκουμε την καλύτερη κατανόηση των σημαντικότερων ανησυχιών όλων των εμπλεκομένων. Αυτός ο τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας μας έχει οδηγήσει στην επιτυχία”. 
Στα πιο σημαντικά σημεία της έκθεσης περιλαμβάνονται τα εξής: 
 
Ενεργειακά αποδοτικές λύσεις
Ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορεί να οδηγήσει στη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέσω της μεγαλύτερης αποδοτικότητας των πόρων. Ο τομέας των ΤΠΕ αποτελεί περίπου το 2% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλά δυνητικά μπορεί να αντισταθμίσει μία σημαντική μερίδα του υπόλοιπου 98% από άλλες βιομηχανίες. Σύμφωνα με την έκθεση της Ericsson η αύξηση στη συνολική κατανάλωση ενέργειας από τον τομέα ΤΠΕ θα είναι μέτρια, χάρη στα ενεργειακά αποδοτικά δίκτυα, μέχρι το 2020. Μερικές προσπάθειες που έχουν γίνει σχετικά με τα δίκτυα περιλαμβάνουν: 
Την αύξηση 3G/4G ενεργειακής απόδοσης κατά 85% σε σταθμούς βάσης κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ η Ericsson θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στο εύρος ζώνης που απαιτεί η Διαδικτυωμένη Κοινωνία, χωρίς αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας ανά συνδρομητή.
Τη λύση”Psi” -Coverage της Ericsson που παρέχει Mobile Broadband (3G) κάλυψη με 45% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λύσεις. Η “Psi”-Coverage χρησιμοποιεί τη νέα τεχνολογία Ericsson για την ενίσχυση της κάλυψης, ενώ επιτρέπει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων με τη χρήση μόνο standard radio.
 
Βιώσιμες πόλεις και αστικοποίηση
Η Ericsson αναγνωρίζει τον ολοένα και σημαντικότερο ρόλο των πόλεων στη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη. Έως το 2016, οι πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της συνολικής έκτασης της Γης, θα παράγουν περίπου το 60% της mobile κίνησης. Για να αυξηθεί η χωρητικότητα του δικτύου στις περιοχές αυτές, θα χτίσουμε ετερογενή δίκτυα, όπου ισχυροί σταθμοί αναμετάδοσης macro-radio θα συμπληρώνονται από μικρότερους σταθμούς αναμετάδοσης pico και micro-radio μέσω των οποίων θα παρέχεται επιπλέον χωρητικότητα για τις περιοχές με υψηλή ζήτηση. Επιπλέον, με ένα κοντινό κόμβο χαμηλής ισχύς, μπορεί να γίνει μεταφορά δεδομένων υψηλής ισχύος, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας.
 

Η Ericsson είναι ιδρυτικό μέλος του “New Cities Foundation”, ενός μη-κερδοσκοπικού  ελβετικού ιδρύματος με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της εργασίας σε μία πόλη του 21ου αιώνα. Η Ericsson καθοδηγεί την ομάδα εργασίας σχετικά με τις τάσεις.
Το 2011, ο CEO της Ericsson έγινε πρόεδρος του “Climate Change Working Group” της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας, το οποίο εξέδωσε έκθεση με υψηλού επιπέδου πολιτικές συστάσεις σχετικά με το ρόλο του τομέα των ΤΠΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την έκθεση “The Broadband Bridge: Linking ICT with Climate Action for a Low-Carbon Economy”. 
 
Κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη
Η συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Ο τομέας των ΤΠΕ διευκολύνει την εκπαίδευση, τις οικονομικές υπηρεσίες, την υγεία, την ασφάλεια και την καθημερινότητα. Με περισσότερους από 6 εκατομμύρια συνδρομές κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να πραγματοποιηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση και των “τελευταίων” δισεκατομμυρίων χρηστών στη βάση της πυραμίδας. Η Ericsson, επικεντρώθηκε σε δύο εκθέσεις, και μία σειρά από πρωτοβουλίες, για να τονίσει αυτή την ανάγκη:
 
Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από κοινού το 2011 από την Ericsson, το Arthur D. Little και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Chalmers University στη Σουηδία σε 33 χώρες ΟΟΣΑ σχετικά με την επίδραση των επιπτώσεων της ταχύτητας ευρυζωνικών συνδέσεων, η οποία έδειξε πως ο διπλασιασμός της ευρυζωνικής ταχύτητας για μία οικονομία αυξάνει το ΑΕΠ κατά 0,3%.
 
Την έκθεση “Αξιοποίηση του Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη βάση της πυραμίδας” (“Leveraging Information and Communication Technology for the Base of the Pyramid”), στην οποία γίνεται αξιολόγηση 280 πρωτοβουλιών, ενώ προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας για τη δημιουργία θετικών κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων. 
Η Ericsson έχει προχωρήσει σε βασικές πρωτοβουλίες στους τομείς της επανένωσης των προσφύγων, και του Connect to Learn, το οποίο γιόρτασε 1 χρόνο προόδου, με περίπου 5.000 μαθητές στην Αφρική να έχουν σήμερα πρόσβαση στον τομέα των ΤΠΕ, και πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε υποτροφίες.
 
Επιχειρηματική ηθική
Οι εταίροι περιμένουν από την Ericsson να διατηρήσει τα υψηλά της πρότυπα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δεοντολογίας. Ενώ ο τομέας των τηλεπικοινωνιών μπορεί να φέρει πολλές θετικές επιδράσεις, η Ericsson αναγνωρίζει επίσης ότι μπορεί να γίνει και κατάχρηση της τεχνολογίας, γεγονός που φέρνει νέες ηθικές προκλήσεις. 
 
“Επιδιώκουμε την προώθηση της χρήσης της τεχνολογίας ως μια δύναμη για το καλό και όχι ως ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον των δημοκρατικών αρχών. Κατά τη διάρκεια του 2011 δεσμευτήκαμε να συνεργαστούμε ενεργά με τις νέες Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δουλεύουμε με διαφορετικούς εταίρους για να κάνουμε το Technology for Good πραγματικότητα, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και καινοτόμες λύσεις, έρευνα και προβολή μέσω των social media που λειτουργεί ως καταλύτης για αλλαγή”, δήλωσε σχετικά η Elaine Weidman-Grunewald, αντιπρόεδρος της Ericsson και επικεφαλής του τομέα βιωσιμότητας και Εταιρικής Ευθύνης.
 
Η αναλυτική έκθεση της Ericsson βρίσκεται εδώ.