Τα SAS Visual Analytics “κατακτουν” την Υδρογειο

Τη λύση SAS Visual Analytics ανακοίνωσε πως επέλεξε η Υδρόγειος Ασφαλιστική, προκειμένου να επιτύχει καλύτερη διαχείριση και ανάλυση ενός μεγάλου και συχνά διάσπαρτου όγκου δεδομένων, με εύληπτο, γρήγορο και αποδοτικό τρόπο. Για την Υδρόγειο η συγκεκριμένη λύση αποτελεί εργαλείο στρατηγικής ανάλυσης και σχεδιασμού, που βασίζεται στην ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη ενδοεταιρική πληροφόρηση. 

Πιο συγκεκριμένα, η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογίας των business analytics σε συνδυασμό με την in-memory τεχνολογία και τις δυνατότητες γραφικής απεικόνισης των δεδομένων που παρέχει η λύση, επιτρέπουν στα επιχειρησιακά στελέχη της Υδρογείου να συγκεντρώνουν, αναλύουν και παρουσιάζουν με ταχύτητα, κρίσιμες πληροφορίες που προέρχονται από διάφορους τομείς της επιχείρησης (ποσοστά και συχνότητα ζημιών, πλήθος ασφαλισμένων κινδύνων, αριθμός και ύψος αποζημιώσεων, ασφάλιστρα κ.α.).

Η λύση της SAS παρέχει σημαντικές δυνατότητες ανάλυσης, συσχετισμών και παρουσίασης των δεδομένων, με βάση σειρά παραμέτρων και ένα εύχρηστο περιβάλλον, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι, χωρίς να έχουν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις. Επίσης σημαντικά χαρακτηριστικά του SAS Visual Analytics είναι η πρόσβαση στην πληροφόρηση από παντού και οποτεδήποτε καθώς και οι προηγμένες τεχνικές οπτικοποίησης και παρουσίασης των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.