Τα Big Data αλλαζουν την ταξιδιωτικη βιομηχανια

Η Amadeus Hellas, τεχνολογικός συνεργάτης της ελληνικής ταξιδιωτικής αγοράς, συμμετείχε στο συνέδριο “Digi.travel Conference & Expo”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, με περισσότερους από 305 συμμετέχοντες από την τουριστική και αεροπορική αγορά της Ελλάδας. Στόχος του συνεδρίου ήταν να εξετάσει το πώς η ταξιδιωτική βιομηχανία εξελίσσεται και ποιες είναι οι τάσεις που επηρεάζουν την ταξιδιωτική εμπειρία στο ψηφιακό και online επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο κ. Άγγελος Σερέτης, Commercial Account Manager της Amadeus Hellas, πραγματοποίησε ομιλία, την πρώτη μέρα του συνεδρίου, κατά την οποία παρουσίασε την μελέτη “BIG DATA: Shaping the Future of Travel”. Η μελέτη δείχνει πως τα big data θα είναι το επόμενο σημείο αναφοράς για την ταξιδιωτική βιομηχανία, καθώς κάθε ταξιδιώτης παράγει ολοένα και περισσότερα δεδομένα, που συνδέονται με τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα και τις συνήθειές του. To γεγονός αυτό δίνει στην ταξιδιωτική βιομηχανία την ευκαιρία να τα αναλύσει και να τα διαχειριστεί αποτελεσματικά και κατ’ επέκταση, να προσφέρει νέες υπηρεσίες και τεχνολογίες που θα μετατρέψουν τον αυξανόμενο όγκο δεδομένων σε υψηλότερα κέρδη και αποτελεσματικότερες λειτουργίες.

Συγκεκριμένα, τονίστηκε η ανάγκη να αξιοποιηθούν τα big data και να εξελιχθούν από απλή πληροφορία και γνώση σε μια ολιστική κατανόηση του ταξιδιώτη ώστε μέσω μιας προσέγγισης προσωποποιημένης, ενταγμένης στο πλαίσιο και με τοπικά στοιχεία να καταστεί όσο το δυνατόν πιο συναφής  με τα ενδιαφέροντα των πελατών. Με βάση το Amadeus Travel Intelligence Engine σκοπός της εταιρείας είναι να προσφέρει έτοιμα αλλά και εξατομικευμένα εργαλεία, συνοδευόμενα από συμβουλευτικές υπηρεσίες. Στην ομιλία παρουσιάστηκε επίσης και συγκεκριμένη λύση, που αφορά τα Destination Management Organisations (“DMOs”) και η οποία συνδυάζει πληροφορίες από την αγορά, εξειδικευμένη συμβουλευτική και στοχευμένη ανάλυση η οποία συμβάλλει στην αποτελεσματική ανάπτυξη των DMOs για την επίτευξη των βραχυπρόθεσμων σκοπών, αλλά και των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων τους.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.