Συζευξις ΙΙ: Νεο εργο σε δημοσια διαβουλευση

Από χθες, Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, το πέμπτο τεύχος διακήρυξης για το έργο “Σύζευξις ΙΙ” του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το τεύχος αφορά στις “Υποδομές ασφάλειας-τηλεφωνίας- τηλεδιάσκεψης-καλωδίωσης”. Ο σχετικός διαγωνισμός θα προκηρυχθεί αφού πρώτα εγκριθεί το τελικό τεύχος διακήρυξης από την αρμόδια διακομματική επιτροπή ενώ η διαβούλευση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5η Απριλίου 2013.

Το έργο “Σύζευξις ΙΙ” σχεδιάστηκε από την “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” και θα παρέχει σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες δεδομένων και φωνής σε όλους τους δημόσιους φορείς, μειώνοντας παράλληλα τα τηλεπικοινωνιακά έξοδα του ελληνικού δημοσίου κατά 150 εκ. ευρώ ετησίως.

Η διαβούλευση διεξάγεται στον ιστότοπο της “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” (σύνδεσμος εδώ) και στο opengov.gr (σύνδεσμος εδώ).