Συρρικνωση ζημιων και αυξηση πωλησεων για την Inform Λυκος

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2014 ανακοίνωσε η Inform Λύκος από τα οποία προκύπτει αύξηση εσόδων και συρρίκνωση ζημιών σε επίπεδο ομίλου καθώς οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο όμιλος – και κατά κύριο λόγο αυτή της Αυστρίας – κινήθηκαν ανοδικά.

Έτσι, οι πωλήσεις του ομίλου κατά το α΄ εξάμηνο του 2014 ανήλθαν σε €58,2 εκατ., έναντι €53,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, αύξηση €4,5 εκατ. ή 8,3%. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), αυξήθηκαν κατά μόλις € 0,1 εκατ. ή 2,6% και έφθασαν τα €3,5 εκατ. έναντι €3,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Τα δε ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ), ανήλθαν σε ζημιές €114 χιλ., έναντι ζημιών €652 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου στο α΄ εξάμηνο του 2014 είναι αρνητικές κατά €3,1 εκατ. έναντι  αρνητικών €7,5 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2013, βελτιωμένες κατά €4,4 εκατ. λόγω εξομάλυνσης κυρίως των αναγκών σε αποθέματα στην Αυστρία. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €1,6 εκατ. έναντι €2,3 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013, μειωμένα κατά €0,7 εκατομμύρια. Τέλος, ο τραπεζικός δανεισμός του ομίλου διαμορφώθηκε σε €41,3 εκατ., χαμηλότερος κατά €0,7 εκατ. από το τέλος του 2013.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.