Συντονιστης καινοτομιας ο Π. Τζωρτζακης

Το ρόλο του συντονιστή για την ανάπτυξη της καινοτομίας αναλαμβάνει ο κ. Παντελής Τζωρτζάκης, ο οποίος είχε διατελέσει υφυπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην προηγούμενη κυβέρνηση. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κ. Τζωρτζάκης θα εργασθεί για τη δημιουργία των δομών που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη του θεσμού της νέας εταιρικής μορφής ΙΚΕ (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία), του venture capital, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το Δημόσιο, κ.ά. Σημειωτέον πως ο κ. Τζωρτζάκης έχει μακρά εμπειρία ως ανώτατο στέλεχος του ιδιωτικού τομέα στο χώρο της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ενώ έχει διατελέσει επίσης πρόεδρος του Συνδέσμου  Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ).