Συνεργασια της mSensis με τη Vivacom Telecom

Η mSensis ανακοίνωσε τη συνεργασία με τη Vivacom Telecom, εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στη Βουλγαρία, καθώς και την επίσημη έναρξη της υπηρεσίας Ring Back Tone Web Portal. Αυτό το web portal παρέχει στους συνδρομητές της Vivacom μια λύση ολοκληρωμένης διαχείρισης της υπηρεσίας, η οποία περιλαμβάνει βασικά χαρακτηριστικά όπως διαχείριση συνδρομής Ring Back Tone και διαχείριση προφίλ συνδρομητή.

Η πύλη RBT είναι διαθέσιμη από οποιαδήποτε συσκευή με πρόσβαση στο διαδίκτυο, από την οποία οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες χρησιμοποιώντας μόνο μία φόρμα, ώστε να διαθέτουν τον πλήρη έλεγχο της υπηρεσίας.