Συνεργασια Retail@Link με την Αθηναϊκη Γενικη Κλινικη

Στον ευαίσθητο χώρο της υγείας εισέρχεται η Retail@ Link προσφέροντας λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης, οι οποίες αυτοματοποιούν τις διαδικασίες και μειώνουν το κόστος διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, η Αθηναϊκή Γενική Κλινική, εκτιμώντας τις δυνατότητες και τα οφέλη της αποϋλοποίησης των παραστατικών της, ανέθεσε στη Retail@ Link, εταιρεία του ομίλου Entersoft, την υλοποίηση λύσεων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης/Αρχειοθέτησης. Η ολοκληρωμένη λύση e-invoicing R@L BizDoc Enterprise Edition (R@L BizDocEE), επιτρέπει στην εταιρεία την εσωτερική διαχείριση, την αρχειοθέτηση και τη γρήγορη αναζήτηση όλων των παραστατικών.

Η εξοικονόμηση κόστους για την Αθηναϊκή Κλινική ήταν άμεση, δεδομένου του μεγάλου καθημερινού όγκου παραστατικών που εκδίδεται και αρχειοθετείται. Επιπλέον, η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης παραστατικών που προσφέρει η εφαρμογή R@L BizDocEE, εξασφάλισε σημαντική μείωση του χρόνου διαχείρισης, κατέστησε δυνατή την επιλεκτική εκτύπωση των παραστατικών, ενώ διευκόλυνε τη βελτίωση της εικόνας τους. Τέλος, η λύση προσαρμόστηκε άμεσα στις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τις νέες νομοθετικές προβλέψεις.

Η επιλογή της λύσης R@L BizDocEE θα προσφέρει, μελλοντικά, στην Αθηναϊκή Κλινική επιπλέον δυνατότητες όπως:

Δυνατότητα πρόσβασης των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιρειών στα τιμολόγια της κλινικής που τις αφορούν, μέσω Internet Secure Portal.

Δυνατότητα ηλεκτρονικής διακίνησης των παραστατικών με χρήση των κεντρικών υπηρεσιών του Retail@ Link-e-invoicing HUB.

Δυνατότητα επέκτασης για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων EDI με πελάτες και προμηθευτές, για την αυτοματοποίηση των καταχωρίσεων στα συστήματα της εταιρείας.