Συνεργασια Retail@Link – Aztec Money

H Retail@Link, μέλος του ομίλου Entersoft και η Aztec Money ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό, όπως αναφέρουν στη σχετική ανακοίνωση, τη χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και του ελληνικού εμπορίου.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονται για την παροχή μιας ολοκληρωμένης & ασφαλούς λύσης, η οποία αναλαμβάνει την αγορά ανεξόφλητων τιμολογίων και την εξυπηρέτηση του ποσού που έχει τιμολογηθεί, με τους όρους που έχει ορίσει η εταιρεία-εκδότης του τιμολογίου. Η υπηρεσία θα υποστηρίζεται από την πλατφόρμα της Retail@Link, για την εξασφάλιση της ασφαλούς διαχείρισης, διακίνησης & αρχειοθέτησης των τιμολογίων, τη διασφάλιση σε περίπτωση ελέγχου καθώς επίσης και την ενημέρωση μεταξύ των συναλλασσομένων σχετικά με την κατάσταση (status) κάθε τιμολογίου.