Συνεργασια Microsoft και Coca-Cola Hellenic Bottling

Ένα σημαντικό έργο ανέλαβε η Microsoft καθώς όπως ανακοινώθηκε σχετικά ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων της Coca-Cola Hellenic Bottling Company στις 28 χώρες όπου δραστηριοποιείται  η τελευταία. Συγκεκριμένα, η Coca-Cola HBC επέλεξε την πλατφόρμα Office 365, με στόχο τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών συνεργασίας και επικοινωνίας, προκειμένου να υποστηριχθούν αποτελεσματικότερα οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της.

Το ζητούμενο ήταν η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος συνεργασίας και επικοινωνίας για τους εργαζόμενους μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα, η αποτελεσματικότερη υποστήριξη των αναγκών για mobility, η αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων μέσω του cloud, καθώς και η μείωση του συνολικού κόστους χρήσης (TCO). Με κριτήριο τις ανάγκες της εταιρίας, το Office 365 της Microsoft αξιολογήθηκε ως η καταλληλότερη επιλογή. Η διαδικασία υλοποίησης βρίσκεται ήδη στο στάδιο του σχεδιασμού, και προβλέπει τη μετάβαση του συνόλου των 37.000 υπαλλήλων της Coca-Cola HBC  στο Office 365.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.