Συνεργασια μεταξυ Ε.Ε. και Oracle

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρωτοβουλία “Μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση”, αποσκοπώντας στη μείωση του κενού μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για επαγγελματίες στους τομείς της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών. Ο στόχος είναι να αντιστραφεί η μειωτική τάση και να αρχίσει να αυξάνεται ο αριθμός των επαγγελματιών ΤΠΕ.

Στις Βρυξέλλες, στο συνέδριο της Επιτροπής στο οποίο ανακοινώθηκε ο Συνασπισμός, το Oracle Academy εντάχθηκε στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, με τη δέσμευση να πρωτοστατήσει στη συγκέντρωση εκπροσώπων του κλάδου των ΤΠΕ, υπουργείων παιδείας και σχετικών φορέων πιστοποίησης και επαγγελματικών ενώσεων για υποστήριξη της διδασκαλίας της επιστήμης των υπολογιστών.

Ενδεικτικά την περσινή χρονιά, το Oracle Academy παρείχε υποστήριξη σε περισσότερους από 364.000 σπουδαστές από ολόκληρη την ΕΕ, με παροχές αξίας 450 εκατομμυρίων ευρώ σε τεχνολογικά προγράμματα.