Συνεργασια HUAWEI – OKTABIT

Συμφωνία συνεργασίας με αντικείμενο τη διανομή των προϊόντων της Huawei στην ελληνική αγορά από το δίκτυο της Oktabit υπέγραψαν οι δύο εταιρείες. Η συμφωνία εντάσσεται στη παγκόσμια στρατηγική που ακολουθεί η Huawei για την ανάπτυξη της διεύθυνσης εταιρικών πελατών της. To συγκεκριμένο τμήμα της Ηuawei παρουσιάζει παγκοσμίως ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 25% και στόχος της εταιρείας είναι τα επόμενα πέντε χρόνια ο τζίρος να ξεπεράσει τα 15 δισ. δολάρια με την παροχή καινοτόμων προϊόντων και λύσεων. Το δίκτυο συνεργατών της Huawei παγκοσμίως αποτελείται πλέον, από δύο κατηγορίες συνεργατών: α) Μεταπωλητές πρώτου επιπέδου (Tier-1), δηλαδή Διανομείς και συνεργάτες προστιθέμενης αξίας (value-added partners – VAPs) και β) Μεταπωλητές δευτέρου επιπέδου (Tier-2), δηλαδή «χρυσοί» και «αργυροί» συνεργάτες. Το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Σκανδιναβία, όπου εντάσσεται και η Ελλάδα απαρτίζεται από 200 άμεσους συνεργάτες πρώτου επιπέδου, 2.000 έμμεσους συνεργάτες δεύτερου επιπέδου και 5.000 πιστοποιημένους μηχανικούς.