Συνεργασια HP και Schneider Electric στη διαχειριση των Data Centers

Schneider Electric και HP ένωσαν τις δυνάμεις τους για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα μπορεί να γίνεται η διαχείριση των φυσικών εγκαταστάσεων και των υποδομών ΙΤ ενός data center, όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες. Η ενιαία πλατφόρμα θα συνδυάζει τις υπηρεσίες Converged Management Consulting Services (CMCS) της HP με εκείνες του Struxure Ware, της λύσης DCIM (Data Center Infrastructure Management) της Schneider Electric.

Η εφαρμογή Struxure Ware for Data Center παρέχει λεπτομερή εικόνα και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία των φυσικών υποδομών και των κτιριακών εγκαταστάσεων ενός κέντρου. Έτσι η τεχνολογία DCIM της Schneider Electric δρα συμπληρωματικά στη σουίτα Asset Manager της HP, συνδυασμός που θα προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας και καλύτερης διαχείρισης των υποδομών και των υπηρεσιών ΙΤ που παρέχουν.

Πρακτικά, Schneider Electric και HP αποφάσισαν να προχωρήσουν στην ενσωμάτωση της εφαρμογής Struxure Ware for Data Centers στη βάση Universal Configuration Management Database (UCMDB) της HP, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ της πλατφόρμας DCIM και του συστήματος διαχείρισης υπηρεσιών IT (ITSM). Επίσης, οι παράμετροι και οι λειτουργίες του Struxure Ware θα ενσωματωθούν στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, Converged Management Consulting Framework, της HP, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εξειδικευμένους συμβούλους της εταιρείας να κάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις, ενοποιώντας με τον βέλτιστο τρόπο τα συστήματα ITSM και DCIM ενός κέντρου.