Συνεργασια HP και Real Consulting

Με στόχο την παροχή λύσεων Real time Analytics & Business Insight, HP Hellas και Real Consulting ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους, αξιοποιώντας την τεχνολογία in-memory computing της SAP. Η συνεργασία Real Consulting και HP Hellas στοχεύει στην παροχή λύσεων και εξειδικευμένων υπηρεσιών που αξιοποιούν την τεχνολογία SAP HANA και τις υποδομές HP App systems for SAP HANA και αφορά περιβάλλοντα SAP BW και Business Suite, όπως ERP, CRM, κ.α. τόσο της SAP όσο και τρίτων κατασκευαστών.

Η Real Consulting αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της SAP (SAP Gold Partner και Value Added Reseller), προσφέροντας εκτενείς σειρές επιχειρησιακών εφαρμογών και λογισμικών. Στα πλαίσια της συνεργασίας με την HP, η Real Consulting επεκτείνει την τεχνογνωσία της και τις υπηρεσίες της στον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων In memory Analytics ενώ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει εξοπλίσει το data center της με πιστοποιημένο εξοπλισμό HP App systems for SAP HANA. Το εν λόγω περιβάλλον είναι ικανό να υποστηρίξει βάση δεδομένων χωρητικότητας έως 1,28 ΤΒ (raw capacity).

Η αξιοποίηση των υπολογιστικών δυνατοτήτων της τεχνολογίας SAP HANA καθιστά δυνατό το σχεδιασμό εφαρμογών υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες ενσωματώνουν  δομημένα και αδόμητα δεδομένα, όπως από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (twitter, facebook, κ.λπ.), σε πραγματικό χρόνο, και είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή.