Συνεργασια Dow και η IBM με επικεντρο την Ελλαδα

Τη δημιουργία κέντρου για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων (Information Systems Delivery Center) στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η Dow Chemical Company σε συνεργασία με την IBM. Η Dow αρχικά θα εστιάσει στην αξιοποίηση υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργιών και διαχείρισης έργων υποδομής πληροφοριακών συστημάτων. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται από τα  κεντρικά γραφεία της IBM στην Αθήνα και θα τεθούν σε λειτουργία αργότερα, κατά τη διάρκεια του 2014.

Λειτουργώντας ως κόμβος για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, η IBM θα αξιοποιήσει ανθρώπινο δυναμικό από την Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητες των πληροφοριακών συστημάτων της Dow διεθνώς, με ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση σε αναδυόμενες περιοχές.

Η IBM αρχικά θα παράσχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων και υπηρεσίες υποδομών πληροφοριακών συστημάτων, με προοπτικές επέκτασης σε τομείς, όπως η ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων και η υποστήριξη λογισμικού, αξιοποιώντας το κέντρο εξειδίκευσης (Center of Competence) για Big Data και Business Analytics στην Ελλάδα, που ανακοίνωσε πρόσφατα.

Η IBM παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων στη Dow μέσω πολλαπλών διεθνών κέντρων (Service Delivery Centers),  με υπηρεσίες σε 60.000 χρήστες, σε 11 γλώσσες, σε 54 χώρες και σε 6 ηπείρους.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.