Συνεργασια Cosmos Business Systems και Silver Peak

Την επισημοποίηση της συνεργασίας με την Silver Peak Systems ως Gold Partner, ανακοίνωσε η  Cosmos Business Systems, καλύπτοντας ευρύτατο τμήμα των προϊοντικών κατηγοριών της εταιρείας. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο DataCenter και τις σύγχρονες ανάγκες του όπως το disaster recovery και το business continuity, η Cosmos επενδύει στις λύσεις της Silver Peak Systems, οι οποίες ειδικεύονται στο WAN Optimization. 

Οποιαδήποτε λύση disaster recovery έχει μεγάλες απαιτήσεις σε WAN Links από τα οποία εξαρτάται η εύρυθμη λειτουργία του Disaster Recovery Datacenter. Με την αύξηση του μεγέθους των δεδομένων σε πολλούς οργανισμούς, υπάρχει και η απαίτηση των ακόμα μεγαλύτερου εύρους τηλεπικοινωνιακών υποδομών μεταξύ Primary και Disaster Recovery Datacenters, μια επένδυση που συνήθως είναι δυσανάλογη της προσφερόμενης υπηρεσίας.

Η Cosmos μέσω της συνεργασίας της με την Sliver Peak Systems παρέχει λύσεις σε αυτόν τον τομέα μειώνοντας τα τηλεπικοινωνιακά κόστη. Οι τεχνολογίες WAN Optimization της Silver Peak Systems έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα το Virtualization έτσι ώστε να μην απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, καθώς επιτρέπουν την χρήση Virtual Appliances μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος της αρχικής επένδυσης. Σε συνδυασμό με την ευκολία διαχείρισης και εγκατάστασης των προϊόντων της Silver Peak Systems, οι λύσεις αυτές καθίστανται προσιτές χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις σε τομείς δικτυακής διαχείρισης. Τέλος, τα προϊόντα της Silver Peak παρέχονται και με “pay-as-you-grow” licensing έτσι ώστε να παρέχουν την ελαστικότητα που απαιτεί το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον και απευθύνονται σε μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις servers και data centers.