Συμβαση αξιας €83 εκατ. για την Intrasoft

Κοινοπραξία, με επικεφαλής την Intrasoft International, επιλέχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ για να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο αξίας  €83 εκατομμυρίων. Η σύμβαση αυτή αφορά στην εφαρμογή της νέας τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ και στην ανάπτυξη των αντίστοιχων εξειδικευμένων τελωνειακών εφαρμογών για τα επόμενα 8 χρόνια. 

Η Intrasoft International θα αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη του λογισμικού, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της Γενικής Διεύθυνσης για ένα πλήρως ηλεκτρονικό τελωνειακό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η Intrasoft International θα παρέχει ένα σύνολο από υπηρεσίες πληροφορικής που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό προδιαγραφών, την ανάπτυξη, συντήρηση και υποστήριξη εξειδικευμένων τελωνειακών εφαρμογών. Η συμμετοχή της εταιρείας εκτιμάται στα  €31,5 εκατομμύρια. Το έργο, αρχικής διάρκειας πέντε ετών, μπορεί να ανανεωθεί μέχρι τρεις φορές, κάθε φορά για μία περίοδο ενός έτους, με μέγιστη διάρκεια τα οκτώ έτη.