Στροφη στα κερδη για την CPI

Επιστροφή στην κερδοφορία σημείωσε η CPI, η οποία στο οικονομικό έτος Ιούλιος 2013 – Ιούνιος 2014 παρουσίασε καθαρά κέρδη ύψους €115 χιλιάδων έναντι ζημιών ύψους €232 χιλιάδων στο οικονομικό έτος Ιούλιος 2012 – Ιούνιος 2013.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, ιδιαίτερα ανοδικά κινήθηκαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία διαμορφώθηκαν στα €1,07 εκατ. έναντι €514 χιλιάδων. Όσον αφορά στα έσοδα της εταιρείας, παρουσίασαν οριακή αύξηση και διαμορφώθηκαν σε €14,28 εκατ. έναντι €14,26 εκατ. το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Επίσης συνεχίστηκε με επιτυχία η περαιτέρω μείωση του τραπεζικού δανεισμού (μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος), ο οποίος μειώθηκε σε ποσοστό 14% καθώς διαμορφώθηκε σε €3,19 εκατ. έναντι 3,7 εκατομμυρίων.

Η διοίκηση της εταιρείας τόνισε ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει γίνει σημαντική προσπάθεια στη μείωση των λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση του μεριδίου της CPI σε στρατηγικές αγορές όπως η εκτύπωση, η εκπαίδευση και οι υπηρεσίες, όπου και αυξήθηκε το μερίδιο της εταιρείας.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.