Στρατηγικη συνεργασια ΣΕΒ – ΓΓΕΤ

Με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων του παραγωγικού δυναμικού της χώρας σε όρους καινοτομίας και τεχνολογίας, ο ΣΕΒ και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) υπέγραψαν σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΒ, ο πρόεδρος του συνδέσμου, Θεόδωρος Φέσσας, και ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρήστος Βασιλάκος επιβεβαίωσαν τη δέσμευση των δύο οργανισμών να προωθήσουν νέα πρότυπα συνεργασίας και σύνδεσης της έρευνας με τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, με τη σημερινή συμφωνία, ο ΣΕΒ και η ΓΓΕΤ αποφασίζουν να συνεργαστούν με στόχο:

·  Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων της χώρας σε όρους καινοτομίας και τεχνολογίας μέσα από το συντονισμό της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην έρευνα.

·  Την ανάπτυξη και αξιοποίηση της καινοτομίας από το παραγωγικό δυναμικό της χώρας και την κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της έρευνας και καινοτομίας με προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (Bottom-up), στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας.

·   Τη συμβολή στην αύξηση της ζήτησης για καινοτομία μέσα από τη διάδοση των δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας, την προσφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιχειρηματική κοινότητα, την ενσωμάτωση της καινοτομίας και των ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στα έργα και τις αναθέσεις του δημόσιου τομέα, την ενημέρωση της ερευνητικής κοινότητας για τις ανάγκες και τις προοπτικές των παραγωγικών τομέων της οικονομίας και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα της ερευνητικής κοινότητας.

·   Την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των βασικών πρωταγωνιστών (επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς, δημόσια διοίκηση) που δραστηριοποιούνται σε επιλεγμένους τεχνολογικούς  τομείς μεγάλης εθνικής σημασίας (αγροδιατροφή, φάρμακα, υγεία, πληροφορική, ενέργεια, περιβάλλον, υλικά, κλπ.) στη βάση των κατευθύνσεων και των συμφωνημένων προτεραιοτήτων εφαρμοσμένης έρευνας.