Στο Cloud στρεφονται οι μικρες και μεσαιες επιχειρησεις

Μια νέα μελέτη της Microsoft σε μικρού και μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos MORI δείχνει ότι ο μέσος ρυθμός υιοθέτησης Cloud μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι σημαντικά υψηλότερος από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη, υποδηλώνοντας πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στρέφονται προς την καινοτομία για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Τα δύο τρίτα (65 %) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κεντροανατολική Ευρώπη ήδη χρησιμοποιούν κάποιο είδος Cloud υπηρεσιών, σε σύγκριση με μόνο το 45% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη Δυτική Ευρώπη. Στην Ελλάδα το ποσοστό διείσδυσης των υπηρεσιών Cloud φτάνει το 67%, με τις υπηρεσίες email να έχουν το προβάδισμα με 61% και τις υπηρεσίες ανταλλαγής εγγράφων να ακολουθούν με 34%.     

Ωστόσο, ακόμη και έτσι, φαίνεται να υπάρχει ένα χάσμα αντίληψης μεταξύ των χρηστών και των μη χρηστών Cloud στην κεντροανατολική Ευρώπη, κατά την εξέταση των πλεονεκτημάτων και των εμποδίων στην υιοθέτηση Cloud. Η πλειοψηφία (66%) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κεντροανατολική Ευρώπη που έχουν υιοθετήσει Cloud, δηλώνουν πως το Cloud είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη, σε σύγκριση με μόνο το 37% από όσους δεν έχουν υιοθετήσει Cloud λύσεις.  Επιπλέον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει το Cloud για την επιχείρησή τους αναφέρουν την βελτιωμένη ασφάλεια ως τη νούμερο ένα αιτία για τη μετάβαση τους στο Cloud. Αυτό είναι ενδιαφέρον,  γιατί έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσους δεν έχουν υιοθετήσει αντίστοιχες λύσεις, που αναφέρουν την ασφάλεια ως τη βασικότερη ανησυχία τους σχετικά με τη μετακίνηση προς τις υπηρεσίες Cloud. Στην Ελλάδα νούμερο ένα λόγος για τη μετάβαση στο Cloud είναι η ασφάλεια δεδομένων με ποσοστό 92% και ακολουθούν η συνέχιση της εργασίας σε περίπτωση καταστροφής με 89% και η ευκολία χρήσης με 87%. Νούμερο ένα ανησυχία των ερωτηθέντων στην Ελλάδα για τη μετακίνηση σε υπηρεσίες Cloud είναι η ασφάλεια δεδομένων με ποσοστό 78%, με την απώλεια δεδομένων να ακολουθεί με 75% και την ιδιωτικότητα με 67%.

Η έρευνα της Ipsos Mori, που ανατέθηκε από τη Microsoft, αντλήθηκε από περισσότερους από 6.500 ερωτηθέντες από μικρομεσαίες επιχειρήσεις με λιγότερους από 25 υπαλλήλους,  σε 22 χώρες σε όλη την Ευρώπη και την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων εννέα χώρων της κεντροανατολικής Ευρώπης: Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία και Ουκρανία. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Ελλάδα.

Παρά τα υψηλά επίπεδα υιοθέτησης, το 35% των μικρών επιχειρήσεων στην κεντροανατολική Ευρώπη εξακολουθούν να είναι απρόθυμοι να μετακινηθούν στο Cloud. Τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αναφέρθηκαν είναι η απώλεια δεδομένων και η ασφάλεια των δεδομένων (72% και 71%, αντίστοιχα). Οι εταιρείες που έχουν υιοθετήσει Cloud διαβεβαιώνουν για τα θέματα αυτά, επικαλούμενοι την ασφάλεια των δεδομένων (82%), καθώς και βελτιωμένη ασφάλεια στο διαδίκτυο (82%), ως τα κορυφαία οφέλη των υπηρεσιών Cloud που έχουν ληφθεί υπόψη για την απόφασή τους να χρησιμοποιούν Cloud.

Η μελέτη αποκαλύπτει μια άλλη απόκλιση για την χρήση Cloud μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Κεντροανατολική και Δυτική Ευρώπη: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κεντροανατολική Ευρώπη είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν παραπάνω το Cloud μέσα στο επόμενο έτος από τις μικρές εταιρείες στη Δυτική Ευρώπη (33% στην Κεντροανατολική Ευρώπη, έναντι μόνο 23% στη Δυτική), που δείχνει ότι ο Cloud διαχωρισμός μεταξύ της Κεντροανατολικής Ευρώπης και της Δυτικής Ευρώπης θα μπορούσε να γίνει ακόμη μεγαλύτερος. Μεταξύ των χωρών που ερωτήθηκαν στην Κεντροανατολική Ευρώπη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υιοθετούν Cloud σε Ελλάδα, Ουκρανία και Βουλγαρία είναι πιο πιθανό να προβούν σε πρόσθετες επενδύσεις στον τομέα των υπηρεσιών Cloud στο επόμενο έτος (47%, 41% και 41%, αντίστοιχα).

Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μερικές από τις πιο οικονομικά προβληματικές αγορές στην Κεντροανατολική Ευρώπη ψάχνουν για υπηρεσίες Cloud προκειμένου να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους. Η Ουκρανία, η Τσεχία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα αποτελούν τις αγορές όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσουν Cloud για να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους (εφαρμογές Cloud σε αυτές αγορές αντιπροσωπεύουν 85%, 75%, 67% και 67% αντίστοιχα).

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.