Στις 6 Μαΐου το Grand Event του e-Skills for Jobs 2014

Στην Αθήνα παρουσιάζεται σε λίγες ημέρες η νέα μεγάλη πανευρωπαϊκή εκστρατεία e- Skills for Jobs 2014 με την πραγματοποίηση του Grand Event, την Τρίτη 6 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το συνέδριο έχει ενταχθεί στις δράσεις της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύει στην ανάδειξη της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για καταρτισμένους σε ψηφιακές δεξιότητες επαγγελματίες καθώς και στην καταπολέμηση της ανεργίας και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Κεντρικός άξονας των ομιλιών και συζητήσεων είναι η ανάδειξη της σημασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την αντιμετώπιση της ύφεσης και την έξοδο από τη σημερινή οικονομική κρίση, προβάλλοντας τον καίριο ρόλο της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Παράλληλα, στο συνέδριο συμμετέχουν ευρωπαίοι επίτροποι, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, ακαδημαϊκοί, νέοι και φοιτητές καθώς και επιχειρηματίες και στελέχη της αγοράς, οι οποίοι θα αναπτύξουν τις απόψεις τους σε παράλληλες θεματικές συνεδρίες άμεσα συνδεδεμένες με τους στόχους της Digital Agenda 2020.

Η εκστρατεία τελεί υπό την αιγίδα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Grand Coalition for Digital Jobs”, μια πανευρωπαϊκή συνεργασία πολλών ενδιαφερομένων, που βοηθούν στην αντιμετώπιση του ελλείμματος στον αριθμό των ευρωπαίων πολιτών με επαγγελματικές ψηφιακές δεξιότητες και στην αξιοποίηση της δυνατότητας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως εθνικός εταίρος για την Ελλάδα συμμετέχει στη συν-διαμόρφωση της νέας αυτής πρωτοβουλίας e- Skills for Jobs 2014, που υλοποιείται  μέχρι το Δεκέμβριο του 2014.

Αξίζει να σημειωθεί πως από το 2009 και μέχρι σήμερα η πρωτοβουλία e-Skills Week, ξεπέρασε τα 300 εκατομμύρια αποδέκτες σε όλη την Ευρώπη, ενώ οι στοχευμένες δράσεις επικοινωνίας που προέκυψαν μετά από συνεργασία όλων των εταίρων σε εθνικό επίπεδο, είχαν σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υιοθέτηση και κατανόηση των στόχων και των πολιτικών προς την ανάπτυξη της εγχώριας ψηφιακής οικονομίας.