Στην Onex η ψηφιακη υποστηριξη των δικαστηριων

Στην Onex ανατέθηκε, τελικά, κατόπιν ανοικτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού το έργο τεχνολογικής υποστήριξης και ψηφιοποίησης των συνεδριάσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των Πρωτοδικείων, Εφετείων και Ειρηνοδικείων της χώρας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων και η απομαγνητοφώνησή τους. Η σχετική σύμβαση ανέρχεται στα €1,6 εκατ. ανά έτος ενώ η διάρκειά της φτάνει τα 5 έτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας,  ο τομέας ICT της Οnex θα αναλάβει την υποστήριξη 101 αιθουσών Πρωτοδικείων, 40 Ειρηνοδικείων ενώ 63 πόλεις θα διασυνδεθούν μέσω της λύσης που θα εγκατασταθεί. Επιπλέον, από το έργο αυτό θα προκύψουν 110 νέες προσλήψεις.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.