Στην Digea η ψηφιακη τηλεοραση

Στη DIGEA, η οποία ήταν και η μοναδική εταιρεία που είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, ανέθεσε τελικά η EETT την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης σε εθνικό επίπεδο, έπειτα από την ολοκλήρωση του σχετικού διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση της ολομέλειας της ΕΕΤΤ και έπειτα από έλεγχο των κριτηρίων προεπιλογής, η εταιρεία με την επωνυμία “Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Ψηφιακών Μεταδόσεων” και τον διακριτικό τίτλο “DIGEA – Ψηφιακός Πάροχος Α.Ε.” ανακηρύχθηκε υπερθεματιστής για το σύνολο των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής και περιφερειακής κάλυψης με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας από την ΕΕΤΤ, η DIGEA θα ξεκινήσει την ανάπτυξη των υποδομών για τα δίκτυα επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 315 ημερών από τη χορήγηση των δικαιωμάτων χρήσης συχνοτήτων.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.