Σταθερη πορεια για την CPI

Σταθερότητα παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του πρώτου 6μήνου της τρέχουσας χρήσης (1/7/2014-31/12/2014) της CPI, σύμφωνα με τις οικονομικές της καταστάσεις, που δημοσιεύτηκαν σήμερα. Συγκεκριμένα, εε επίπεδο 6μήνου τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € 60 χιλ. έναντι κερδών € 72 χιλ. το αντίστοιχο περυσινό 6μηνο. Το EBITDA παρουσίασε μια μικρή μείωση καθώς ανήλθε σε € 460 χιλ. έναντι € 521 χιλ. σε σχέση με την  προηγούμενη χρονιά, διατηρώντας όμως την λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας. 

Παρόλο που τα έσοδα της εταιρείας παρουσίασαν μείωση 3,2% και διαμορφώθηκαν σε € 6,9 εκατ. έναντι € 7,1 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εσόδων βρίσκεται στο 35%, σταθερά πάνω από τον προϋπολογισμό της εταιρείας.

H μικτή κερδοφορία της εταιρείας διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα και διαμορφώθηκε σε € 1,66 εκατ. έναντι € 1,67 εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο παρά την μικρή μείωση του τζίρου.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο γενικός διευθυντής  της CPI Αριστείδης Παπαθάνος, ανέφερε ότι το ασταθές περιβάλλον από τα μέσα  Νοέμβριου και μετά επιβράδυνε  την ανοδική  πορεία τόσο σε επίπεδο τζίρου όσος και σε επίπεδο καθαρών κερδών ενώ τόνισε ότι εφόσον  σταθεροποιηθεί  το περιβάλλον,  η πορεία της εταιρείας  θα συνεχίσει να είναι ανοδική.