Στα υψη τα δεδομενα μεσω mobile Internet ως το 2017

Δεκατρείς φορές περισσότερα δεδομένα θα διακινούνται μέσω κινητών συσκευών τα επόμενα πέντε έτη, φτάνοντας τα 11,2 exabyte τον μήνα ή τα 134 exabyte σε ετήσια βάση. Αυτό τουλάχιστον είναι το συμπέρασμα της μελέτης Cisco Visual Networking Index για την περίοδο 2012 – 2017. Η αναμενόμενη αύξηση στη διακίνηση δεδομένων μέσω κινητών συσκευών οφείλεται εν μέρει στη διαρκή αύξηση του αριθμού των συνδέσεων mobile Internet, η οποία θα υπερβεί τον αριθμό των κατοίκων της Γης.

Η προβλεπόμενη, για την περίοδο 2012-2017, αύξηση στην κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών συσκευών παγκοσμίως αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό που φτάνει το 66%. Μόνο η σταδιακή αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων που θα προστεθεί στο mobile Internet κατά την περίοδο 2016-2017 θα είναι 3,7 exabyte το μήνα, η οποία είναι υπερτετραπλάσια του συνολικού  mobile Internet για το 2012.

Κατά την περίοδο 2012 – 2017, η Cisco προβλέπει επίσης ότι η παγκόσμια κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών συσκευών θα είναι υπερτριπλάσια της σταθερής διακίνησης δεδομένων. Η παγκόσμια αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών οφείλεται στην αύξηση των χρηστών κινητών συσκευών, στην αύξηση των κινητών συνδέσεων, στα ταχύτερα κινητά δίκτυα και στη διακίνηση περισσότερων αρχείων βίντεο από τις κινητές συσκευές.

Από την άποψη της κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία. Πολλοί πάροχοι κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσουν ήδη τεχνολογίες 4G για την κάλυψη των καταναλωτικών απαιτήσεων ενώ η μελέτη της Cisco προβλέπει επιπλέον αύξηση των εν λόγω τεχνολογιών.