Στα €8 εκατ. οι ζημιες της Ηλεκτρονικης

Στην οικονομική κρίση αποδίδει η διοίκηση της Ηλεκτρονικής τη συνεχιζόμενη πτώση των πωλήσεων που παρουσίασε το οικονομικό έτος 2012 – 2013, το οποίο έληξε στις 30 Ιουνίου. Η εταιρεία συνεχίζει να έχει αρνητικό πρόσημο στα λειτουργικά της αποτελέσματα, αν και χάρη στη μείωση των λειτουργικών δαπανών έχει καταφέρει να περιορίσει τις ζημιές της.

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένο επίπεδο μειώθηκε στα €84,02 εκατ. έναντι €100,2 εκατ. το οικονομικό έτος 2011-2012 με τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να βελτιώνονται μεν αλλά να παραμένουν αρνητικά, καθώς από – €2,825 εκατ. ανήλθαν στα – €2,092 εκατ. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, η γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών κατάφερε να μειώσει τις ζημιές της, οι οποίες έφθασαν στα – €8,45 εκατ. το οικονομικό έτος 2012-2013, έναντι – €10,598 εκατ. το 2011-2012.

Δημήτρης Μαλλάς