Στα 700 εκατ. ευρω το ομολογιακο του ΟΤΕ

Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δισ ευρώ.

Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισ ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013. 

Την έκδοση των ομολόγων ανέλαβαν από κοινού οι τράπεζες BNP Paribas, Deutsche Bank και HSBC (joint bookrunners) και οι τράπεζες Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Nomura, Credit Suisse και Citigroup (Co-Managers).