Το Soft1 ERP επελεξε η Nespresso

H Nespresso business solutions, αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της ελβετικής εταιρείας Nestle Nespresso στην ελληνική αγορά, επέλεξε το λογισμικό Soft1 ERP για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύνθετων και συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων μηχανογράφησης της, όπως ανακοινώθηκε σχετικά. Στο πλαίσιο του έργου, η Datalink, πιστοποιημένος συνεργάτης της SoftOne, έθεσε σε παραγωγική διαδικασία το Soft1 ERP.

Σύμφωνα με στελέχη της Nespresso, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του συστήματος η εταιρεία μείωσε σημαντικά το χρόνο εκτέλεσης κρίσιμων εργασιών, περιορίζοντας παράλληλα την πιθανότητα εμφάνισης λαθών. Επίσης, εργαλεία των ενοτήτων του Soft1 προσέφεραν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου των ταμειακών ροών της επιχείρησης, τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών του service, καθώς και την αξιοποίηση ευκαιριών πώλησης.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.