Σημαντικο επενδυτικο ενδιαφερον για δραση του ict4growth

Μεγάλο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων διαπιστώνεται από την Κοινωνία της Πληροφορίας σχετικά με τη συμμετοχή στη δράση “Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας -ict4growth”, που υλοποιεί.

Από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, αρκετές ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής (15.03.2013), έχουν ήδη αρχίσει την υποβολή επενδυτικών σχεδίων περισσότερες από 400 επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων, ενώ όσο θα πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον να ενταθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η σχεδιαζόμενη δράση, η οποία αποτελεί και τη μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό δράση κρατικών ενισχύσεων που έχει υλοποιηθεί στην χώρα, με ύψος δημόσιας δαπάνης 120 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν μπορεί να είναι προϋπολογισμού από 300.000 ευρώ έως και 20 εκατ. ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος αυτών μπορεί να επιχορηγηθεί. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας, είτε μέσω του ιστότοπού της, www.ktpae.gr. είτε τηλεφωνικά στα 213-1300 753 και 213-1300 841.