Σημαντικη πιστοποιηση για την Globo

Tην πιστοποίηση των συστημάτων της με βάση τα αυστηρότερα κριτήρια ασφαλείας ανακοίνωσε η Globo. Συγκεκριμένα, το CMVP (Cryptographic Module Validation Program) του Εθνικού Ινστιτούτου Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) των Ηνωμένων Πολιτειών πιστοποίησε τη διαδικασία κρυπτογράφησης της εταιρείας βάσει του προτύπου ασφαλείας FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standards). Η πιστοποιημένη με FIPS 140-2 κρυπτογράφηση έχει προστεθεί στα προϊόντα της Globo και συγκεκριμένα στις λύσεις GO!Enterprise (EMM-Enterprise Mobility Management) και GO!AppZone (MADP – Mobile Application Development Platform).

Η πιστοποίηση βάσει FIPS αποτελεί σημαντικό σταθμό στη στρατηγική της Globo για επέκταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς της δίνει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί πιο αποτελεσματικά σε ρυθμιζόμενες αγορές όπως είναι οι κυβερνήσεις και οι τομείς των χρηματοοικονομικών και της υγείας που απαιτούν το υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης κρυπτογράφησης. Αναφορικά με τις λύσεις EMM και MADP, η πιστοποίηση αφορά σε λειτουργίες όπως διαχείριση email, ανταλλαγή μηνυμάτων, πρόσβαση σε αρχεία ή περιήγηση στο διαδίκτυο, σύνδεση σε συστήματα back-end ή βάσεις δεδομένων, καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση mobile εφαρμογών.

Η Globo είναι ο πρώτος προμηθευτής MADP που προσφέρει λύση ανάπτυξης mobile εφαρμογών κατάλληλη για ρυθμιζόμενες αγορές που απαιτούν το πρότυπο FIPS 140-2. Επιπλέον, είναι ο μόνος πάροχος που έχει συμπεριληφθεί στην έκθεση της Gartner ‘Magic Quadrant for Enterprise Mobility Management’ για το 2014 και έχει λάβει πιστοποίηση US NIST FIPS 140-2 για τα πιο σημαντικά λειτουργικά περιβάλλοντα (iOS, Android, Windows Phone και Windows Server).