Σημαντικη πιστοποιηση για τη NovelTech

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Noveltech από την TÜV HELLAS ως προς το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η αξιολόγηση πιστοποίησε ότι το σύστημα ποιότητας της Noveltech καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου και επιβεβαίωσε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας. 

Η NovelTech ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005 στο Ηράκλειο Κρήτης, και είναι μέλος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο των mobile & web applications/services με βασικό προϊόν το Travel & City Guide Platform (πλατφόρμα τουριστικής – πολιτιστικής προβολής μέσω κινητού και διαδικτύου) για δήμους, περιφέρειες, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες  ή οποιασδήποτε μορφής οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τουριστικής προβολής.