Σημαντικη διακριση για την πλατφορμα Epicor ERP

Η πλατφόρμα Epicor ERP, η οποία σε Ελλάδα και Κύπρο διατίθεται αποκλειστικά μέσω της Athens Technology Center , πρόσφατα χαρακτηρίστηκε ως η λύση που αποδίδει το best overall value, συγκριτικά με άλλες ανταγωνιστικές λύσεις στον ειδικό δείκτη αξίας ERP (ERP Value Index), σύμφωνα και με το Vendor Landscape: Mid-Market ERP report.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία έγινε συγκριτική μελέτη 10 και πλέον δημοφιλών ERP πλατφορμών, οι αναλυτές συμπέραναν πως “οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν μια συνολική λύση για την υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής, πωλήσεων αλλά και της ευρύτερης διαχείρισης του οργανισμού, θα βρουν ιδιαίτερη αξία στις λύσεις της Epicor.” Πιο συγκεκριμένα, αναφέρουν πως οι λύσεις Epicor παρέχουν πολύ καλό πυρήνα λογισμικού, κάτι που τις κάνει εύκολα προσαρμόσιμες και γρήγορα επεκτάσιμες και ότι το σύστημα διαθέτει χαρακτηριστικά κι εργαλεία άνω του μέσου όρου συγκριτικά με το κόστος αγοράς.

Παράλληλα, οι λύσεις Epicor διατήρησαν την 1η θέση στο δείκτη αξίας, κάτι που πρακτικά αναδεικνύει την υπεροχή τους στην αναλογία οφέλους/κόστους συγκριτικά με άλλες γνωστές λύσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και οι οποίες αξιολογήθηκαν με γνώμονα τα χαρακτηριστικά των λύσεων Epicor.