ΣΕΠΒΕ και Πανεπιστημιο Μακεδονιας ενωνουν δυναμεις

Βραχίονα για την ανάπτυξη του τρίπτυχου έρευνα-καινοτομία-επιχειρηματικότητα στοχεύει να αποτελέσει η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, το μνημόνιο συνεργασίας, θα συνδέσει το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος.

Οι δύο φορείς έχουν ως στόχους τη διάχυση της τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις ΤΠΕ της Βόρειας Ελλάδας, τη διασύνδεση και την από κοινού λήψη δράσεων και τη ανάγκη δημιουργία ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και  ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Στο μνημόνιο που υπογράφηκε περιλαμβάνονται οκτώ πεδία συνεργασίας, όπως ο κοινός σχεδιασμός και υλοποίηση έργων μεταφοράς τεχνολογίας στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών και ανάπτυξης της καινοτομίας και η διερεύνηση πιθανών συνεργειών μεταξύ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με την ανάληψη κοινών δράσεων στην κατάθεση προτάσεων σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα.

Το BizTech.gr χρησιμοποιεί συνδέσεις Vodafone Internet 4Sharing για να σας φέρνει πάντα πρώτο κάθε εξέλιξη.